Modernizacja kolei to szansa dla gospodarki

 

Polska, dzięki środkom z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, a także, zapewne ostatniej, tak dobrej dla niej perspektywy budżetowej staje przed szansą modernizacji krajowej sieci kolejowej.

 

Modernizacja kolei szansą dla polskiej gospodarki

 

Lata 1990-2010 były okresem zaniedbań i degradacji polskiej kolei. Tendencja została odwrócona kilka lat temu. Jednak proces odbywa się wolniej niż powinien. Impulsem dla zdynamizowania rozwoju kolei może stać się planowana przez rząd decentralizacja. Ma ona polegać na przenoszeniu siedzib spółek i instytucji ze stolicy Polski do ośrodków regionalnych. Ocenia, w przygotowywanym raporcie „Modernizacja polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w kontekście zrównoważonego Rozwoju”, Instytut Staszica.

 

Jak włączyć polskie organizacje z branży kolejowej do dialogu na temat modernizacji infrastruktury transportowej w kontekście zrównoważonego rozwoju? Jak pozyskiwać pieniądze na nowe inwestycje i projekty? Jak w takie zamierzenia wpisuje się koncepcja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego? Te tematy to przedmiot analizy zespołu eksperckiego Instytutu Staszica. Jej efektem będzie raport: Modernizacja polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w kontekście zrównoważonego rozwoju.

 

Raport: Stan i perspektywy rozwoju polskiej kolei

 

Likwidowanie różnic rozwojowych między regionami jest deklarowane jako jeden z priorytetów polityki obecnego rządu Rzeczpospolitej. Stąd koncepcja m.in. decentralizacja, czyli przenoszenie siedzib niektórych urzędów centralnych i spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa poza stolicę Polski. Temu ma też służyć również rozwój ekologicznego transportu, z inwestycjami w kolej na czele. Projekty te wpisują się również w europejską koncepcję Zielonego Ładu. To może stanowić też bardzo atrakcyjną szansę dla polskich przedsiębiorców, szczególnie w przypadku dobrego wykorzystania koniunktury, której można oczekiwać przez co najmniej 2 najbliższe lata. Publikacja opracowania „Modernizacja polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w kontekście zrównoważonego Rozwoju planowana jest na przełomie pod koniec lata 2021 r.

 

Instytut Staszica do życia w 2013 r. przez grono ekspertów i publicystów związanych ze środowiskiem konserwatywnym. Zajmuje się realizacją, organizacją i finansowaniem raportów, ekspertyz, analiz, komentarzy, publikacji, konferencji, debat, szkoleń, akcji oświatowych i edukacyjnych. Prowadzi działalność wydawniczą,  internetowe serwisy informacyjne. Instytut Staszica współpracuje z analogicznymi instytucjami w Polsce i na świecie, wyższymi uczelniami oraz innymi placówkami edukacyjnymi, a także prywatnymi przedsiębiorcami. Działania informacyjne, podejmowane przez jednostkę, skierowane do polityków, działaczy samorządowych, organów władz państwowych i organów Unii Europejskiej. W tym celu Instytut Staszica współpracuje z mediami poprzez przygotowywanie i dystrybucję materiałów prasowych.

 

Instytut Biznesu „Stan i perspektywy rozwoju polskiej kolei”

 

Za cele Instytut Staszica stawia sobie promowanie pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej, prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie nauk społecznych oraz wspieranie działań na rzecz wolnego rynku oraz wolności słowa i mediów, jako wartości zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Prezesem Instytutu jest dr hab. Agnieszka Domańska. W gronie współpracowników znajdują się eksperci, wykładowcy akademiccy i publicyści.

 

Centrum Informacji /KAM/ 23.08.2021

Related Post