Nadal spada liczba rejestracji nowych ciągników i przyczep rolniczych

 

1494 czyli o 29 sztuk mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku nowych ciągników zarejestrowali ich użytkownicy w styczniu i lutym 2023 roku. To najmniej w porównaniu do dwóch poprzednich lat – podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR).

II Kongres Polska Wieś XXI

Spadek rejestracji miał także miejsce w przypadku nowych rolniczych przyczep. W dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku, w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku, wyniósł on prawie 16 procent. Zdaniem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych spadek ten spowodowany jest ogólną sytuacją ekonomiczną, która zniechęca do inwestycji i zakupów. Wzrosty natomiast mają miejsce na rynku wtórnym. W styczniu i lutym 2023 r. rejestracja, a więc de facto sprzedaż, rolniczych ciągników oraz przyczep używanych była wyższa niż w analogicznym okresie 2 2022 roku.

1.494 sztuk – tyle nowych ciągników zarejestrowano w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2023 roku – wynika z danych Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR). Zgromadziła je ona na podstawie informacji z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). To o 29 sztuk mniej niż w styczniu i lutym 2022 roku. Organizacja podaje, że w samym lutym 2022 roku użytkownicy, czyli głównie producenci rolni, zarejestrowali 782 sztuk nowych ciągników, podczas gdy rok wcześniej było to 804.

Jubileuszowe Welconomy Forum in Torun „O obrocie rzeczywistości społecznej”

1.494 to najmniej w porównaniu do dwóch ostatnich lat, kiedy to rejestrowali odpowiednio 848 sztuk i 804 nowych ciągników. Rejestracja oznacza de facto kupno pojazdu. – „Z jednej strony na początku roku zawsze jest mniej rejestracji, niemniej rzeczywiście w 2023 roku notujemy spadki w stosunku do ostatniego roku i dwóch lat wcześniej.” – Wyjaśnia Hubert Seliwiak z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Zwraca on uwagę, że tendencja spadkowa w sprzedaży czyli rejestracji dwóch podstawowych kategorii maszyn rolniczych, jakim i są ciągniki i przyczepy, jest już zauważalna, co potwierdziły dane za cały 2022 rok. – „Wiązać się to może z ogólnymi nastrojami branży maszyn i urządzeń rolniczych, które regularnie badamy co pół roku.” – Tłumaczy Hubert Seliwiak z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, przypominając, że w ostatnim badaniu ankietowani gorzej oceniali m.in. administrację państwową, koniunkturę czy planowanie inwestycji.

Liderem rynku po pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku jest marka New Holland, która wraca na tę pozycję po miesięcznej przerwie. Zarejestrowano 234 ciągniki tej marki, to o 52 sztuk mniej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland na koniec lutego 2023 r. to 15,7 proc. – o 3,1 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. Marka John Deere z ilością 228 sztuk zajmuje drugie miejsce. To o 27 sztuk więcej niż w 2022 roku. Udziały marki John Deere to 15,3 proc, to o 2,1 pp więcej niż rok wcześniej. Kubota na trzecim miejscu notuje 182 sztuk zarejestrowanych maszyn. To o 6 sztuk więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 12,2 proc. Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr. 154 sztuk zarejestrowanych ciągników, to o 57 sztuk więcej niż przed rokiem. Deutz Fahr osiąga 10,3 proc udziałów rynkowych, to aż o 3,9 pp. więcej niż po dwóch miesiącach 2022 roku. Case IH zajmuje piąte miejsce. 105 sztuk zarejestrowanych maszyn pozwoliło na osiągnięcie 7,0 proc udziałów rynkowych.

Data Point zdobyła prestiżowy Certyfikat Jakości Instytutu Biznesu

Pod względem geograficznym pozycję lidera w lutym 2023 roku utrzymuje województwo mazowieckie. W regionie tym w ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku użytkownicy zarejestrowali czyli zakupili 231 nowych ciągników, (o 39 sztuk mniej niż przed rokiem), a na drugie miejsce pod tym względem przypada województwu wielkopolskiemu z ilością 166 sztuk.

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych po dwóch miesiącach 2023 roku była najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim i wynosiła 180,8 KM. Średnią 177,3 KM notujemy w lubuskim. Ciągniki o najniższej mocy (średnia – 85,2 KM) rejestrowane są w województwie małopolskim.

Po dwóch miesiącach 2023 roku najpopularniejszym modelem ciągnika jest model Deutz Fahr 5080 D Keyline, którego zarejestrowano 32 sztuki. Tym samym pokonał on o 1 sztukę dotychczasowego lidera – model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 30 sztuk. Trzecie miejsce przypadło modelowi Zetor Major CL 80 – 27 sztuk. Farmtrac Tractors Europe z modelem 26 4WD zajmuje czwarta pozycję z ilością 25 sztuk. John Deere 6120 M oraz Solis 26-4WD 9+9 z ilością po 23 sztuki. zajmują piąte miejsce.

Na rynku wtórnym w na koniec lutego 2023 roku notujemy 4182 sztuk. ciągników używanych. To o 554 sztuk więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. Wzrost jest znaczący i wynosi 15,2 proc.

Osobowości i sukcesy roku 2023

Liderem tego rynku w lutym 20023 r. jest John Deere. Zarejestrowano 680 sztuk ciągników używanych tej marki. John Deere notuje 16,3 proc. udziałów w rynku używanych ciągników i jest liderem w trzech kategoriach wiekowych: 3-5, 6-10 i 11-20 lat. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat, liderem jest Ursus z udziałami (w tej kategorii wiekowej) na poziomie 16,8 proc.

W lutym 20023 r. użytkownicy, a więc głównie producenci rolni, zarejestrowali 454 sztuk nowych przyczep rolniczych. To o 134 sztuk mniej niż w lutym rok wcześniej. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku zarejestrowali oni ogółem 956 sztuk nowych przyczep rolniczych. To o 178 sztuk mniej niż w tym samych okresie w 2022 roku. Wynik ten oznacza spadek rok do roku o 15,7 proc.

Od amunicji do maszyn rolniczych

Marka Pronar z ilością 358 sztuk zarejestrowanych nowych przyczep tradycyjnie jest liderem na rynku. To 92 sztuk mniej niż w 2022 r. Oznacza to spadek ilościowy rejestracji przyczep marki Pronar o 20,4 proc. Udziały marki Pronar na koniec lutego 2023 r. wynoszą 37,4 proc. Druga w zestawieniu jest marka Metal-Fach z 92 rejestracjami i udziałami 9,6 proc. Trzecia w zestawieniu marka Metaltech, notuje 8,8 proc. udziałów rynkowych i 84 sztuk zarejestrowanych przyczep. Marka Wielton zajmuje czwarta pozycję – 65 sztuk zarejestrowanych przyczep i 6,8 proc. udziałów rynkowych. Pierwszą piątkę zamyka marka Wodziński z 48 sztuk zarejestrowanych przyczep. Udział rynkowy tej marki to 5,0 proc.

Zdaniem Huberta Seliwiaka z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych spadków, zarówno w sprzedaży nowych ciągników, jak i przyczep rolniczych, upatrywać należy w ogólnej sytuacji ekonomicznej, która nie zachęca do inwestycji i zakupów. – „Dziś, co widać choćby po wynikach ostatniego badania nastrojów w branży, przyszłość jest niepewna i utrzymanie tego samego poziomu rejestracji może być uznane za dobry wynik.” – Ocenia Hubert Seliwiak z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

https://portal-informacyjny.com/przyszlosc-energii-atomowej-w-polsce/

Zdaniem Huberta Seliwiaka z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych wyniki zakupu dwóch podstawowych rodzajów maszyn rolniczych w styczniu i lutym 2023 roku mogą potwierdzać pewien trend, jaki dał się zauważyć w całym roku 2022. – „Już pod koniec 2022 roku docierały informacje od dealerów maszyn, że zmniejsza się ilość zamówień na przyszłość i teraz ma to odbicie w ilości rejestracji.” – Wyjawia Hubert Seliwiak z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Według niego trend ten rzutuje w pewnym stopniu na rynek wtórny. – „W tym przypadku spadek zakupu nowych maszyn odwrotny jest do liczby rejestracji używanych.” – Ujawnia Hubert Seliwiak z Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Wzrost miał bowiem miejsce także na rynku rolniczych przyczep używanych. W styczniu i lutym 2023 roku użytkownicy zarejestrowali ich 1.047 sztuk To o 75 sztuk więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że obecnie notujemy wzrost na rynku wtórnym o 7,7 proc.

W całym 2022 roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) zanotowała ponad 17 proc. spadek sprzedaży nowych ciągników w stosunku do roku 2021. Podobnie było z inną podstawową kategorią maszyn rolniczych, jaką są przyczepy. Tu spadek sprzedaży wyniósł 6,5 procenta.

Fundacja FAPA o odnawialnych źródła energii dla wszystkich

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych to ogólnopolska organizacja, która powstała w 1998 r. Jej głównym celem jest poprawa warunków, w jakich działają przedsiębiorstwa z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Zrzesza 150 przedsiębiorstw z branży w tym m.in. wszystkich największych polskich producentów i dystrybutorów maszyn oraz przedstawicielstwa światowych marek maszyn i urządzeń rolniczych.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest organizacją o zasięgu ogólnokrajowym, ponieważ tylko tego typu organizacja może działać skutecznie i mieć wpływ na rzeczywistość gospodarczą w Polsce. Cele i zadania Izby: integracja przedsiębiorstw z branży, reprezentowanie wspólnych interesów, wymiana poglądów i doświadczeń, koordynacja działań zrzeszonych przedsiębiorców, współpraca z instytucjami skupionymi wokół branży rolniczej oraz szkołami i uczelniami, organizacja specjalistycznych szkoleń, seminariów i konferencji, promocja przedsiębiorców z branży, w tym organizacja wystaw rolniczych.

Centrum Informacji /MAZ/ 11.03.2023