Najlepiej oświetlony obiekt sportowy

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego rozstrzygnął konkurs na najlepszą inwestycję oświetleniową w Polsce w 2020 r. W kategorii Oświetlenie Obiektów Sportowych za „Odbudowę stadionu i montaż nowoczesnego oświetlenia Stadionu Powiatowego przy ul. Okrzei w Pile” I nagrodę otrzymał Powiat Pilski.

Nagrody Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego przyznawane są w różnych kategoriach, m.in. oświetlenia obiektów architektonicznych, kulturalnych, artystycznych, dróg i terenów miejskich i publicznych, rekreacyjnych, parków oraz obiektów sportowych.

Nagrodę za najlepszą inwestycję oświetleniową w Polsce w 2020 r. w kategorii Oświetlenie Obiektów Sportowych za „Odbudowę stadionu i montaż nowoczesnego oświetlenia Stadionu Powiatowego przy ul. Okrzei w Pile” odebrał Eligiusz Komarowski – Starosta Pilskiemu z rąk Marka Orłowskiego – Prezesa Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego oraz Urszuli Sadowskiej – członka komisji konkursowej.

Komisja konkursowa w przypadku iluminacji Stadionu Powiatowego przy ul. Okrzei w Pile doceniła przede wszystkim kompleksowe oświetlenie obiektów sportowych i rekreacyjnych na stadionie oraz dostosowanie oświetlenia do ich funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia głównej płyty boiska, dzięki któremu można z niego korzystać także po zmroku. Doceniła także modernizację stadionu i jego szerokie nieograniczone otwarcie dla mieszkańców.

W uzasadnieniu komisji konkursowej Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego napisano m. in.: „Oświetlenie powiatowego stadionu sportowego w Pile wykonano jako kompleksową realizacje dla płyty boiska, trybun, obszarów do trenowania lekkoatletyki i terenów przyległych pełniących funkcję rekreacyjną. Poszczególne części kompleksu oświetlono stosownie do pełnionej funkcji, zapewniono możliwość zdalnego załączania i sterowania oświetleniem. Na szczególną uwagę zasługuje oświetlenie płyty boiska, które dzięki bardzo dobrze dobranym parametrom słupów oświetleniowych i opraw, charakteryzuje się uzyskaniem idealnej równomierności, barwy światła i natężenia oświetlenia. Pozwala to na użytkowanie boiska praktycznie przez całą dobę. Uznanie budzi również zaangażowanie wszystkich osób związanych z modernizacją i funkcjonowaniem kompleksu sportowego oraz szerokie otwarcie władz powiatu na praktycznie nieograniczoną dostępność obiektu dla mieszkańców Piły”.

„Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego z uznaniem dowiedział się o inwestycji w powiecie pilskim. Nowoczesne oświetlenie Stadionu Powiatowego to z jednej strony wspaniały efekt oświetleniowy, z drugiej jego wszechstronność – wszystkich terenów obok dużej płyty boiska, które służą mieszkańcom jako tereny rekreacyjne. To bardzo podnosi funkcjonalność tego miejsca. Przy okazji ma wpływ kulturotwórczy na życie miasta i całego powiatu pilskiego. Do tego można z obiektów sportowych można korzystać, zarówno w dzień, jak i w nocy. To jest naprawdę coś wspaniałego, coś z czego należy się cieszyć. Moje gratulacje dla Pana Starosty Pilskiego, dla wszystkich, którzy tego dokonali – projektanta i przedsiębiorstw wykonawczych.” – Wyjaśnia Marek Orłowski – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego. – „Kiedy jest dobre oświetlenie, dobra iluminacja całe miasto zaczyna żyć. Staramy się przede wszystkim doceniać wysiłek inwestycyjny jednostki samorządowej i wpływy tej inwestycji na życie społeczności. W przypadku Stadionu Powiatowego w Pile tak właśnie jest.” – Uważa Marek Orłowski – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.

 „Przyznam szczerze, że forsowałam kandydaturę Stadionu Powiatowego przy ul. Okrzei w Pile do nagrody.” – Wyznaje Urszula Sadowska – członek komisji konkursowej. – „Zachwyciło mnie zaangażowanie wszystkich osób związanych z jego rewitalizacją i przede wszystkim doskonałe parametry oświetlenia uzyskane dla płyty boiska. Jako jeden z członków komisji oglądałam to w nocy i byłam pod ogromnym wrażeniem uzyskanych przepięknych efektów, przede wszystkim równomiernego oświetlenia, odpowiedniej barwy światła, natężenia oświetlenia, zdalnego nim sterowania i faktu, że może z niego korzystać każdy mieszkaniec właściwe przez całą” – Ujawniła Urszula Sadowska – członek komisji konkursowej.

„Nagroda Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego to przede wszystkim duża osobista satysfakcja.” – Wyznał Eligiusz Komarowski – starosta pilski, podczas odbierania nagrody. – „To również powód do dumy dla wszystkich, którzy korzystają ze Stadionu Powiatowego przy ul. Okrzei w Pile i dla wszystkich, którzy są mieszkańcami tego regionu. Być najlepszym w kategorii tak bardzo użytecznej dla mieszkańców, to naprawdę wartościowe wyróżnienie. Stadion Powiatowy przy ul. Okrzei w Pile jest otwarty każdego dnia, prawie przez całą dobę. Mieszkańcy korzystają z niego w różnych formach, czy to biegają, czy grają w piłkę, czy bawią się na przykład na placu zabaw, czy wreszcie przychodzą tu na koncerty, pikniki, spotkania rodzinne i towarzyskie. Jestem dumny ze wszystkich, którzy byli przyjaciółmi tej inwestycji, którzy nas wspierali, ją projektowali, realizowali i tych, którzy na co dzień dbają o ten obiekt.” – Dodał Eligiusz Komarowski – starosta pilski, podczas odbierania nagrody.

Centrum Informacji /DEC/ 3.08.2021

Related Post