Najnowsze badania dowodzą, że można skuteczniej leczyć nerki

Centrum Informacji: W New England Journal of Medicine, jednym z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych na świecie, opublikowano badanie porównujące dwie metody leczenia nerkozastępczego: hemodializę i hemodiafiltrację. Jego wyniki wskazują, że szersze zastosowanie odpowiedniej jakości hemodiafiltracji u właściwie zakwalifikowanych chorych może przynieść im wyraźne korzyści.

W badaniu porównano wyniki leczenia 1.360 pacjentów. W czasie obserwacji, trwającej od 27 do 38 miesięcy stwierdzono, że ryzyko zgonu w przypadku hemodiafiltracji było mniejsze o około 23 proc. Badania przeprowadzone przez badaczy m.in. z Utrechtu (Królestwo Niderlandów), Berlina (Federalna Republika Niemiec), Londynu (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii) i Bari (Republika Włoska) wspólnie z konsorcjami Diaverum, Fresenius i B. Braun Avitum są pierwszymi, potwierdzającymi tak wysoką skuteczność tej metody terapii. 

„Nasze wyniki pokazują wyraźne korzyści, w zakresie przeżywalności, wynikające ze stosowania hemodiafiltracji, zamiast hemodializy, w leczeniu niewydolności nerek. Wynik 23 proc. pokazuje, że hemodiafiltracja powinna stać się nowym standardem.” – Wyjaśnia prof. Peter Blankestijn – główny badacz z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Utrechcie (Królestwo Niderlandów).

Hemodiafiltracja łączy w sobie dwie techniki: oprócz używanej w konwencjonalnej hemodializie dyfuzji, także konwekcję stosowaną w hemofiltracji. Ten rodzaj zabiegu mniej destabilizuje układ krążenia oraz pozwala na skuteczniejsze usuwanie toksyn z organizmu.

Przewlekła choroba nerek jest jednym z głównych globalnych problemów zdrowotnych. Na świecie cierpi na nią ok. 830.000.000 ludzi, w tym około 4.000.000 Polaków. Gdy choroba postępuje, konieczne staje się wdrożenie tzw. terapii nerkozastępczej. Najczęściej stosowaną metodą leczenia niewydolności nerek pozostaje dializoterapia, której poddawanych jest na całym świecie około 4.000.000 chorych. Jej podstawowym celem jest zapewnienie choremu jak najdłuższego i możliwie najlepszej jakości życia. Dlatego ciągle pracuje się nad ulepszeniem tej metody i rozwojem nowych technik dializacyjnych.

„Można przypuszczać, że wnioski przedstawione w pracy wniosą znaczny wkład w sposób, w jaki zapewniamy naszym pacjentom poprawiającą jakość i przedłużającą życie opiekę nefrologiczną. Wszystkim, który mają swój udział w przeprowadzenie badania należą się serdeczne gratulacje.” – Uważa prof. dr hab. n. med. Jan Duława – Krajowy Dyrektor Medyczny w Diaverum Polska.

W Polsce hemodiafiltracja stosowana jest od wielu lat, w tym w stacjach dializ Diaverum, a od kilku lat jest ona finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zdaniem specjalistów, wyniki badania przyczynią się do dalszego rozwoju tej metody leczenia nerkozastępczego w Polsce.

Centrum Informacji, /KAM/ 26.10.2023