Najwyższe odznaczenie dla prof. Wojciecha Roszkowskiego

Ekonomista, historyk i nauczyciel, a przede wszystkim człowiek, który całe swoje życie poświęcił działaniom na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i działalność publiczną. Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski został odznaczony Orderem Orła Białego. To najwyższe odznaczenie państwowe przyznawane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

„W uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy naukowej, za zaangażowanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i działalność publiczną.” – To słowa, które wybrzmiały w Pałacu Prezydenckim 3 maja 2020 r. Prof. Wojciech Roszkowski został odznaczony Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę podczas uroczystości z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski jest ekonomistą, historykiem, profesorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim, związanym z Szkołą Główną Handlową w Warszawie  i Polską Akademią Nauk. Autorem wielu publikacji z zakresu historii Polski XX i XXI wieku, w tym wydawanej w podziemiu pod pseudonimem Andrzej Albert „Najnowszej historii Polski”, a także nagradzanej książki „Roztrzaskane Lustro. Upadek cywilizacji zachodniej”. W 2016 ukazała się trzytomowa książka Świat Chrystusa, w której Wojciech Roszkowski zajął się czasami starożytnymi. W 2005 założył w Warszawie stowarzyszenie Instytut Jagielloński.

Centrum Informacji /DEC/ 07.05.2020

Foto by Archiwum Kancelarii Prezydenta RP – www.prezydent.pl, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5911120

Related Post