Nie każdy inwestor „co się świeci”

 

Podczas IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni zostałem zaproszony do udziału ramach bloku „Geopolityka i gospodarka” w debacie „Atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych”. Temat wydawał się banalny, a jednak, jak to mawiają: „diabeł tkwi w szczegółach. Mecenasem debaty była Polska Agencja Inwestycji i Handlu – Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

Oprócz mnie, w debacie „Atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych” uczestniczyli w kolejności alfabetycznej: Maciej Krzesiński – Dyrektor ds. marketingu i współpracy z Zagranicą, Zarząd Port Gdynia, Sławomir Michalewski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Dyrektor Finansowy w Zarządzie Morskiego Portu w Gdańsku, Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Konrad Trzonkowski – Dyrektor Zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu i Robert Zmiejko – Dyrektor Pionu Rozwoju Zagranicznego w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski.

 

https://wizjarozwoju.pl/event/atrakcyjnosc-polski-dla-inwestorow-zagranicznych/

 

W zasadzie wszyscy uczestnicy zgodzili się z tym, że Polska jest atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów. Wystarczy spojrzeć na mapę aby zauważyć, że państwo znajduje się w centralnej części Europy z dostępem do morza, które nie zamarza, a więc ulokowane jest na szlakach zarówno północ-południe jak i wschód-zachód. Warto jednak pamiętać, że podobne położenie posiada chociażby sąsiadujące z Polską Republika Federalna Niemiec, która posiada bardziej rozwiniętą infrastrukturę logistyczną i transportową. Lokalizacja to jednak tylko jeden z czynników.

Inwestorzy zagraniczni szukają też miejsc na lokalne inwestycje, aby ograniczyć coraz szybciej rosnące koszty związane z transportem. W tym kontekście warto zauważyć, że Polska Rzeczpospolita sama z siebie jest atrakcyjna ze względu na ponad trzydziestopięciomilionowy rynek konsumentów.

 

Niestety Polska posiada też swoje mankamenty. Można do nich zaliczyć często zmieniające się prawo. W skrajnych przypadkach istnieje ryzyko, że inwestor planuje inwestycję w diametralnie innym porządku prawnym i podatkowym niż ten który może obowiązywać 5 lat później. Poważnym ryzykiem jest też wysoka i rosnąca cena prądu w Polsce, która może jeszcze bardziej drożeć. Stąd też działania rządu w celu wdrażania idei „Zielonego ładu” rekomendowanego przez Unię Europejską są i optymistyczne i pożyteczne i co najważniejsze, pinie potrzebne.

 

Rynki światowe na warszawskim parkiecie  

 

Na Polskę jako kraj atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych nie można patrzeć w oderwaniu od atrakcyjności innych państw. W zakresie pozyskiwania inwestorów przez poszczególne państwa trwa ostra rywalizacja.

 

Podczas debaty „Atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych” zostało też postawione bardzo ważne pytanie: „czy zagraniczny inwestorzy są atrakcyjni dla Polski?” Jeszcze kilkanaście lat temu odpowiedź byłaby jednoznacznie entuzjastyczna, że każdy zagraniczny inwestor jest potrzebny polskiej gospodarce. Doświadczenia pokazały jednak, że tak nie jest. Są inwestorzy, którzy degradują środowisko, pozbawiają Polskę surowców, wykorzystują słabą pozycję pracowników, monopolizują rynek, zniewalają producentów i wykonawców, starają się unikać płacenia podatków, wyprowadzając zyski z Polski traktują Polskę jako końcowy element w swoich procesach. Lista niechcianych zachowań przez inwestorów zagranicznych jest długa.

 

Polska jako atrakcja dla zagranicznych inwestorów?

 

Polska potrzebuje inwestorów zagranicznych, którzy są zainteresowani angażowaniem się w polską gospodarkę długofalowy, posiadają szczere intencje, nowoczesne know-how, pragną wdrażać innowacyjne rozwiązania, posiadają rzetelny potencjał organizacyjny i finansowy. Właśnie tacy kandydaci są porządani, albowiem celem jest rozwój Polski, a nie jej drenaż.

 

Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

 

Centrum Informacji refleksje Jak się zarabia 30.08.2021

 

Related Post