Niebawem wyniki konkursu „Pracodawca Godnych Zaufania”

 

Zbliża się rozstrzygnięcie XI edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. Oficjalna uroczystość, z przyznaniem nagród, odbędzie się 30 listopada 2021 r. Kapituła Nagrody wyróżni przedsiębiorstwa i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej korzystają z interesujących, godnych naśladowania i inspirujących rozwiązań, również związanych z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, a także stawiają na rozwój zawodowy pracowników, ich bezpieczeństwo oraz ochronę ich praw. Wyróżnieni zostaną również dziennikarze i publicyści promujący powyższe idee.

 

„Pracodawca Godny Zaufania” w nowej odsłonie

 

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są przez m.in.: Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Biznesu, Instytut ESG – działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Agencję Impressarium, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy in Toruń) czy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

Podczas uroczystości zostaną przyznane nagrody w sześciu kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, bezpieczeństwo oraz firma przyjazna osobom niepełnosprawnym. „Chcemy, by nasza inicjatywa promowania godnych tego pracodawców przyczyniła się do popularyzacji dobrych wzorców. Polskie przedsiębiorstwa, bardzo często, realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty, inicjatywy, adresowane do pracowników. Warto je nagłaśniać.” – Uważa Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej. – „Dobry przykład idzie z góry – wierzymy, że wyróżnienie najbardziej interesujących programów realizowanych przez przedsiębiorców będzie inspiracją dla innych pracodawców. W 2021 roku do Konkursu dodaliśmy szereg działań, które będą skarbnicą wiedzy o najlepszych rozwiązaniach w przedsiębiorstwach, związanych z pracownikami. Uwzględniliśmy także okoliczności związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, która spowodowała, że pracodawcy musieli dostosować swoje działania także w zakresie polityki pracowniczej.” – Wyjaśnia Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Pracodawca Godny Zaufania w czasie COVID-19

 

XI edycja Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” jest szczególna, ponieważ w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 organizacje muszą w sposób jednoznaczny opowiedzieć się za wyznawanymi wartościami, które wpisują się w realizowaną przez nie misję oraz strategię, a także wykazać jak aktywnie chronić wartości pracownicze w trudnych czasach. – „Działania przedsiębiorstw, związane z polityką pracowniczą, są bardzo ważne w kontekście ich przyszłości i stabilności. Równie istotne jest też jak tematyka ta jest podejmowana przez media – stąd od samego początku przyznajemy także nagrody dla dziennikarzy. Mamy za sobą bardzo ciężki rok, a przedsiębiorstwa borykały się z różnymi trudnościami, mam nadzieję, że tegoroczni laureaci konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” i wprowadzone przez nich rozwiązania będą drogowskazem dla innych.” – Dodaje Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” poprzedzi debata pt.: „ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju”, w czasie której paneliści będą dyskutować o zależnościach pomiędzy wprowadzeniem wieloletnich strategii ESG do przedsiębiorstw, a ich wynikami finansowymi.

 

„Przedsiębiorstwa pracują latami nad stworzeniem dobrego wizerunku. Bardzo szybko może być zniszczony, wystarczy drobny błąd, jedna chwila. W obecnych czasach jeszcze łatwiej stracić zaufanie, a jego odzyskanie może być bardzo trudne.” – Uważa Krzysztof Przybył – prezes  Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. – „Mimo problemów, niepewności, kryzysu należy troszczyć się o pracownika, dobrą komunikację, pozytywne motywowanie. Teraz odpowiedzialnym pracodawcom bardziej zależy na wizerunku niż kiedykolwiek wcześniej. O dobrego specjalistę trzeba walczyć, a później go utrzymać. Pracownik, który zna firmę od lat, jest niezwykle cenny.” – Wyjaśnia Krzysztof Przybył – prezes  Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

Relacja z debaty „ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju” i uroczystości przyznania nagród „Pracodawca Godny Zaufania” będzie dostępna na stronie Konkursu: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/index.php

 

Pracodawca Godny Zaufania w czasie COVID-19

Wśród wyróżnionych, tytułem „Pracodawca Godny Zaufania”, przedsiębiorstw, w poprzednich edycjach, znajdują się m. in.: Luxmed, Emitel, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Żabka Polska, Diaverum, Grupa Mlekovita, Benefit Systems, Polski Koncern Naftowy Orlen oraz Poczta Polska.

 

Patronatem Honorowym inicjatywę w tym roku objęły: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Biuro Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Partnerami merytorycznymi Konkursu są: Instytut Staszica i ogólnopolski panel badawczy Ariadna. Partnerami Konkursu są: KapschTelematic Services, Diaverum oraz Confirme. Patronat medialny nad XI edycją Konkursu objęli: dziennik „Gazeta Polska”, tygodnik „Super Biznes” – dodatek ekonomiczny dziennika „Super Express”, Dziennik „Gazeta Prawna”, agencja informacyjna ISBnews, RaportCSR.pl, Kurier365.pl i Biznesciti.com.

 

Centrum informacji /DEC/ 28.11.2021

Related Post