Nowa rzeczywistość nowej epoki

 

„Nowa rzeczywistość nowej epoki” – to tytuł sesji plenarnej, podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów. W czasie omawiania tak fundamentalnych spraw jak współpraca rządu i samorządu czy cyfryzacja przestrzeni publicznej padło wiele interesujących spostrzeżeń i polemik.

Rekomendacja Instytutu Biznesu dotycząca osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Tytuł sesji plenarnej Nowa rzeczywistość nowej epoki” nawiązywał do hasła Europejskiego Kongresu Samorządów: „Nowa solidarność dla nowej epoki”. Samo wydarzenie jest okazją do wymiany poglądów, łączącą liderów samorządowych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Organizatorem wydarzenia był Instytut Studiów Wschodnich, odpowiadający także za organizację m.in. Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W sesji plenarnej dyskutowali: Gustaw Marek Brzezin (Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego), Paweł Szefernaker (sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym), Michał Ziółkowski (członek zarządu Play), Bert Haggblom (Przewodniczący Parlamentu Wysp Alandzkich) oraz Kari Anne Bøkestad Andreassen, (Burmistrz Regionu Nordland, Królestwo Norwegii). Moderatorem sesji był Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita.

Cordiant Digital Infrastructure został właścicielem Emitel

Bogusław Chrabota, inicjując debatę Nowa rzeczywistość nowej epoki”, zauważył, że nowe czasy, w których przyszło żyć stawiają przed nowe wyzwania. – „Czego się nauczyliśmy w związku z pandemią i wojną? Jak wydarzenia ostatnich dwóch lat wpłynęły na kontakty pomiędzy rządem centralnym a samorządami? – Pytał Bogusław Chrabota.

Gustaw Marek Brzezin – Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego – stwierdził, że doświadczenia z ostatnich lat wykazały, że najbardziej istotna w zwalczaniu kryzysowych sytuacji jest współpraca. Zauważył, że system współpracy należy rozwijać, czemu posłuży wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. Mówiąc o zaskoczeniu pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, stwierdził, że jednostki samorządu terytorialnego oczekiwały szybkich i zdecydowanych działań ze strony rządu. Okazało się, że nie wszystkie decyzje były przemyślane, niektóre podejmowano pochopnie. Do pierwszego spotkania marszałków z Mateuszem Morawieckim – prezesem Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej doszło dopiero po jakimś czasie, choć sytuacja wymagała szybkiej reakcji. Jednak współpraca na linii rząd-samorząd miała miejsce. Nawiązując do kryzysu uchodźczego, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego – wystawił władzy centralnej ocenę dostateczną, bo brakowało rozwiązań systemowych lub delegacji środków finansowych. Zarazem wysoko ocenił społeczeństwo, które organizowało pomoc na szeroką skalę.

Gustaw Marek Brzezin – Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego – podkreślił też, że samorządy przechodzą cyfrową, wymuszoną przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, przemianę. W ciągu ostatnich dwóch lat obrady i spotkania odbywały się głównie on-line i nadal toczą się w formule hybrydowej. Samorządy przystosowały się do pracy zdalnej, choć nie wszystko da się załatwić w cyfrowej formie. Jednak papier wkrótce przejdzie do historii.” – Gustaw Marek Brzezin – Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Andrzej J. Kozłowski: Emitel oferuje rozwiązania Inteligentnych Miast

Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym przyznał, że rząd w kwestii wsparcia dla uchodźców współpracował z samorządami od samego początku kryzysu uchodźczego z obszaru Ukrainy. Przypomniał o punktach recepcyjnych, które powstały na granicy już rankiem pierwszego dnia wojskowej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i że Rzeczpospolita Polska była pierwszym państwem Unii Europejskiej, w którym uchwalono ustawy pomocowe, tworząc prawną podstawę do pomagania uchodźcom – co nie byłoby możliwe bez spotkań w formule on-line.

Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym – uważa, że istotą demokracji jest spór i nie należy wstydzić się tego, że istnieją różne zdania, a zarazem, że niesienie pomocy nie jest tylko domeną administracji państwowej. Jednak jego zdaniem, ostatnie kryzysy wykazały, że możliwa jest współpraca ponad podziałami, czemu dobrze służy możliwość rozmów w formule hybrydowej.

II Kongres Polska Wieś XXI

Michał Ziółkowski – członek zarządu Play – przedstawił swój obraz sytuacji z punktu widzenia menedżera dużej korporacji i branży operatorów telefonii komórkowej. Przytoczył dane, z których wynika, że ostatnie kryzysy powodowały skokowy wzrost ruchu w sieci o około 60 proc., tymczasem żadna z sieci telekomunikacyjnych nie jest gotowa na aż tak gwałtowny wzrost obciążeń. To spowodowało rozwój i przyspieszenie inwestycji. Play otwiera rocznie 1.000 stacji bazowych, jak też zdecydował się na budowę sieci światłowodów.

Jak pokreślił Michał Ziółkowski – członek zarządu Play – inwestycje w sieci światłowodowe wymagają gruntów, podlegających lokalnym samorządom, stąd korporacja wyraża dużą chęć do współpracy z nimi. Korzyści są obopólne, ponieważ środki z dzierżawy nieruchomości trafiają bezpośrednio do samorządowych budżetów, polepszając jakość życia lokalnych społeczności. Rozwój sieci oznacza też poprawę jakości życia choćby poprzez szybszy kontakt on-line z lekarzem, co też jest to dla samorządów jednym z plusów współpracy. Jego zdaniem, bardzo istotna jest walka z wykluczeniem cyfrowym. Tu pomoże tylko rozwój edukacji, wsparcie lokalnej społeczności i budowa infrastruktury. „To opłaca się wszystkim.” – Uważa Michał Ziółkowski – członek zarządu Play.

Centrum Informacji, /KAM/ źródło: BM/RaportCSR.pl, 5.04.2023,