Nowy porządek zostanie ogłoszony w Toruniu

 

Już 30 maja 2022 R. Toruniu rozpocznie się nowa edycja najważniejszego społeczno-gospodarczego kongresu Welconomy Forum in Toruń. Głównym wątkiem ma być hasło „W stronę nowego światowego porządku”.

 

 

Zdaniem organizatorów XXIX Welconomy Forum in Toruń „Najwyższy czas, aby zastanawiać się, dokąd zmierza cywilizacja? Od dwóch lat żyjemy w cieniu niepewności. Rozpoczęła ją pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, a od 24 lutego 2022 roku zyjemy w obliczu napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Jedno jest pewne, bezpowrotnie przeminął świat, który znaliśmy do tej pory. Dlatego uznaliśmy, że w 2022  będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, co przeminęło, a co zaś zaczyna się wykluwać?” – Twierdzą organizatorzy XXIX Welconomy Forum in Toruń. –

Duża liczba państw W Unii Europejskiej uświadomiła sobie, że uzależnienie od rosyjskich surowców energetycznych jest rozwiązaniem ryzykownym. Federacja Rosyjska pieniądze z ich eksportu przeznacza nie na modernizację państwa, ale działania, które stanowią brutalne pogwałcenie prawa międzynarodowego i humanitarnego na terenie Ukrainy. Dlatego podczas XXIX Welconomy Forum in Toruń dużo czasu zostanie poświęcone sprawom związanym z energetyką jądrową, jako alternatywą dla kupowanych czy wydobywanych węglowodorów.

„Unia Europejska doświadcza rozkręcającej się inflacji. Zastanowimy się, czy jest ona skutkiem światowych kryzysów, czy też wynika z braku rozsądnej polityki makroekonomicznej i pieniężnej?” – Proponują organizatorzy XXIX Welconomy Forum in Toruń.

Zniszczenia wojenne na Ukrainie przywołują też temat rewitalizacji miast. Podczas XXIX Welconomy Forum in Toruń pojawią się więc dyskusje o odbudowie ze zniszczeń tkanki miejskiej o ożywieniu przestrzeni społecznej, kulturalnej czy gospodarczej. Wszelkie konflikty zbrojne, zwłaszcza w państwach rolniczych, eksporterach żywności i produktów rolnych, wywołują różnego rodzaju zawirowania. Dlatego, tak ważne jest, aby dyskutować o bezpieczeństwie żywnościowym.

Dużo czasu, podczas XXIX Welconomy Forum in Toruń, zostanie poświęcone sprawom samorządowym, związanymi z licznymi wyzwaniami, jaki trzeba sprostać. Ich przedstawiciele alarmują o kolejnych obowiązkach, bez odpowiednich środków, na ich realizację. W zamyśle organizatorów XXIX Welconomy Forum in Toruń ma stać się miejscem konfrontacji samorządowców i polityków, którzy wspólnie będą szukali rozwiązań problemów.

Podczas XXIX Welconomy Forum in Toruń będą omawiane też sprawy strcte gospodarcze. Przykładem jest debata „Jak uratować tonący okręt czyli blaski i cienie restrukturyzacji” przygotowana przez Instytut Biznesu. W dyskusji uczestniczą Artur Zawadowski – radca prawny, ekspert prawa gospodarczego, Dariusz Janus – uczestnik postępowań/procesów restrukturyzacyjnych i Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. Debatę prowadzi dziennikarz Damian Kuraś. Dyskutanci starają się odpowiedzieć jak praktyce sprawdza się funkcjonujące od kilku lat funkcjonuje nowe prawo restrukturyzacyjne. Paneliści odpowiadają na pytanie kto jest rzeczywistym beneficjentem procesu restrukturyzacyjnego? Czy ustawa gwarantuje spółce o wierzycielom kontrolę nad restrukturyzacją/upadłością? Jakie są najczęstsze efekty restrukturyzacji sądowej? Jak powinien przygotować się przedsiębiorca do sytuacji utraty płynności? Czy są inne rozwiązania niż restrukturyzacja sądowa?

 

XXIX Welconomy Forum in Toruń odbędzie się w dniach 30-31 maja 2022 r. w Toruniu. Wydarzenie zostało objęteHonorowym Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem strategicznym wydarzenia w 2022 r. jest województwo kujawsko-pomorskie, zaś wśród pozostałych partnerów znalazły się zarówno instytucje jak i przedsiębiorstwa między innymi: Polski Fundusz Rozwoju, Instytut Biznesu, Urząd Miasta Toruń, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Żabka Polska, Polregio, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Krajowa Spółka Cukrowa, Qultivo, Ghelamco Poland, Gra-Mar, Huwei Polska. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Informacyjna.

Centrum Informacji, /KAM/ 10.05.2022

Related Post