Ochrona Praw Człowieka na przykładzie prof. Henryka Skarżyńskiego

 

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek wręczył odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, światowej sławy otochirurgowi, otolaryngologowi, założycielowi Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu. Stąd u mnie refleksja nad obecnym znaczeniem Praw Człowieka.

Henryk Skarżyński został nowym przewodniczącym  RGIB

Wręczenie odznaki odbyło się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach podczas XXXI Forum Instytutów Badawczych, w czerwcu 2023 r.. W laudacji prof. Marcin Wiącek określił prof. Henryka Skarżyńskiego jako „człowieka legendę, jednego z tych tytanów postępu medycznego, którzy zmieniają obraz naszego świata”. Odpowiadając, prof. Henryk Skarżyński stwierdził: „Jestem zwykłym lekarzem i nie przemawia przeze mnie skromność. Robiłem i robię tylko to, co potrafię najlepiej i do czego czułem wewnętrzne powołanie”.

Doceniając słowa prof. Henryka Skarżyńskiego trudno się zgodzić, że jest zwykłym lekarzem. Jego poczynania mam zaszczyt obserwować od ponad dwudziestu lat. Był jednym z interlokutorów mojej książki „Adwokaci w walce o zdrowie”, którą napisałem z najwybitniejszym polsko-amerykańskim dziennikarzem fotografem i reporterem Czesławem Czaplińskim. Był także bohaterem dwudziestominutowego filmu dokumentalnego, który nakręciłem o prof. Henryku Skarżyńskim. To wszystko było możliwe ponieważ jest to postać zarówno absolutnie wyjątkowa jak i wielowymiarowa.

https://portal-informacyjny.com/henryk-skarzynski-czlonkiem-europejskiej-akademii-nauk-i-sztuk/

Wymienianie wszystkich osiągnięć prof. Henryka Skarżyńskiego wykracza poza ramy felietonu, a nawet jednotomowej książki. Stąd tylko trzy przykłady. Pierwszy – prof. Henryk Skarżyński i jego zespół otrzymali Nagrodę Specjalną Elsevier Prix Galien, która jest uważana za najważniejsze, po Nagrodzie Nobla, odznaczenie w światowej medycynie. Drugi – dzięki prof. Henrykowi Skarżyńskiemu udało się po raz pierwszy na świecie rozszerzyć wskazania do leczenia za pomocą implantów słuchowych. W skali globalnej takich pacjentów jest obecnie ponad 100.000.000. Trzeci – prof. Henryk Skarżyński osobiście wykonał ponad już 230.000 operacji i wprowadził ponad 150 nowatorskich rozwiązań w otologii, chirurgii ucha i audiologii. Taki oto z niego „zwykły lekarz”.

Prof. Marcin Wiącek zwrócił uwagę, że istotą ochrony praw człowieka jest ochrona ludzkiej godności a działalność prof. Henryka Skarżyńskiego „pomaga tak wielu osobom przywrócić naruszone przez chorobę poczucie godności”. Można dodać, że działalność prof. Henryka Skarżyńskiego niesie też coś szalenie ważnego – nadzieję, która powoduje, że osoby chore i z niepełnosprawnościami chcą dbać o siebie w oczekiwaniu, że dzięki postępowi medycyny przyjdzie czas na lepsze funkcjonowanie. Szerzeniu nadziei służą zorganizowane przez prof. Henryka Skarżyńskiego Międzynarodowe Festiwale Muzyczne „Ślimakowe Rytmy”, podczas których koncertują niegdyś niesłyszący byli pacjenci.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Liderem

Odznaka otrzymana z rąk prof. Marcina Wiącka jest tak szczególnie ważna, jak ważna jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich. W wywiadzie dla portalu RaportCSR.pl prof. Marcin Wiącek podkreślił, że urząd RPO razem z Najwyższym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym „był gwoździem do trumny poprzedniego ustroju”. – „Również dzisiaj istotne jest funkcjonowanie w Polsce niezależnego organu, który stoi na straży wolności i praw człowieka, respektowania standardów europejskich i międzynarodowych przez organy władzy publicznej.” – Podkreślił prof. Marcin Wiącek.

Stąd nagrody i odznaczenia Rzecznika Praw Obywatelskich są drogowskazami na drodze do Praw Człowieka. Odznaka Rzecznika Praw Obywatelskich przypadła m. in. Zofii Romaszewskiej, uczestniczce opozycji demokratycznej w Polskiej Republice Ludowej i działaczce na rzecz Praw Człowieka w Rzeczpospolitej Polskiej, Romanowi Hausnerowi, reformatorowi sądów administracyjnych czy Stowarzyszeniu „Żurawinka”, zasłużonemu w działalności na rzecz dzieci i dorosłych z mózgowym porażeniem. Teraz do grona laureatów dołączył prof. Henryk Skarżyński. Jak widać, Prawa Człowieka mają wiele barw.

Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

Juliusz Bolek jest ekspertem z zakresu zarządzania, promocji i komunikacji. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi własną działalność pod marką Ars PR. Od 1987 roku pracował jako dyrektor, doradca zarządu, członek zarządu i członek rad nadzorczych w instytucjach oraz spółkach prawa handlowego, zatrudniających od 2 do 20.000 osób.

https://portal-informacyjny.com/skarzynski-doktorem-honoris-causa-uksw/

Juliusz Bolek jest ekspertem z zakresu zarządzania, promocji i komunikacji. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi własną działalność pod marką Ars PR. Od 1987 roku pracował jako dyrektor, doradca zarządu, członek zarządu i członek rad nadzorczych w instytucjach oraz spółkach prawa handlowego, zatrudniających od 2 do 20.000 osób.

Juliusz Bolek posiada m. in. certyfikat, przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów, „w uznaniu za postawę i działania wyróżniające się najwyższymi standardami Corporate Governance i wartościami etycznymi w biznesie”. Od 2011 roku jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie „Finansista Roku”.

Niepełnosprawni to ważna sprawa

Juliusz Bolek jest wykładowcą Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Promocji i Instytutu Audytu i Ewaluacji. W prowadzonych przez siebie zajęciach wykorzystuje praktyczną wiedzę jaką zdobył w pracy zawodowej. Autor książek: „Adwokaci w walce o sprawiedliwość”, „Lekarze w walce o zdrowie”, prac z zakresu socjologii: „Studenci ’86 – postawy”, „Młodzi twórcy ’87” oraz wielu artykułów naukowych.

Juliusz Bolek jest ekspertem Instytutu ESG oraz uczestniczy m. in. w pracach kapituły konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, oraz jury konkursu „Luksusowa Marka Roku”.

Centrum Informacji, refleksje, jak się zarabia, 30.06.2023