Orlen w Grudziądzu buduje najnowocześniejszą elektrownie gazową

 

W Grudziądzu wmurowano kamień węgielny pod fundamenty elektrowni gazowej o mocy 560 MW. Będzie to jedna najnowocześniejszych jednostek tego typu w Europie, gwarantująca dostawy energii dla 1.000.000 gospodarstw domowych. Zastosowanie bloku gazowo-parowego o wysokiej elastyczności sprawi, że nowa jednostka będzie skutecznie współpracować z odnawialnymi źródłami energii, tym samym przyczyniając się do ograniczenia emisji CO2 bez ryzyka zakłóceń w dostawach prądu dla odbiorców.

Miłosz Manasterski: Silny Orlen, bezpieczniejsza Polska

Grupa Orlen realizuje najbardziej ambitną strategię transformacji energetycznej w naszym regionie. Celem jest neutralność emisyjna, dlatego uzupełnieniem produkcji z farm wiatrowych i fotowoltaicznych będą nowoczesne jednostki gazowe o dużej elastyczności, umożliwiające szybkie reagowanie na zmiany w produkcji z OZE.” Uważa Daniel Obajtek – Prezes  Zarządu PKN Orlen. – „Dzięki temu będzie można zagwarantować odbiorcom stabilne dostawy energii, bez względu na warunki atmosferyczne czy porę dnia. Grupa Orlen stawia przy tym na najnowocześniejsze rozwiązania, zapewniające wysoką sprawność działania, niezawodność i efektywność ekonomiczną. Taką jednostką będzie budowany w Grudziądzu blok gazowo-parowy, którego sprawność sięga 60 proc. i który może być uruchomiony w zaledwie 30 do 90 minut.” – Wyjaśnia Daniel Obajtek – Prezes Zarządu PKN Orlen.

Czas rozruchu jest jednym z kluczowych parametrów w przypadku jednostek, które mają służyć do bilansowania pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Im krótszy, tym łatwiej reagować na zmienność produkcji elektryczności z odnawialnych źródeł energii. Pod tym względem blok budowany przez CCGT Grudziądz, spółkę zależną Energi z Grupy Orlen, będzie osiągał jeden z najlepszych wyników na rynku i tym samym będzie odgrywał istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Jacek Ciborski: Lotos i Orlen mają istotne znaczenie dla gospodarki

Umowę na wykonanie jednostki o mocy 560 MW podpisano w maju 2022 roku. Obecnie na terenie inwestycji prowadzone jest palowanie, a także zbrojenie i wylewanie płyt fundamentowych. Równolegle trwa budowa infrastruktury pomocniczej (m.in. drogi wewnętrzne, place składowe i przedmontażowe, magazyny itp.). Zakończenie prac fundamentowych dla serca bloku – turbozespołu złożonego z turbin gazowej i parowej oraz generatora – planowane jest na trzeci kwartał 2023 r.

W fabrykach w Polsce i zagranicą trwa produkcja konieczna dla realizacji prac budowlanych i konstrukcyjnych. Produkowane są prefabrykaty ze stali zbrojeniowej, elementy kotwiące dla głównych maszyn i urządzeń, powstają już elementy kotła odzysknicowego.

Łączne zaawansowanie wszystkich prac szacowane jest na blisko 20 proc., przy czym prac projektowych – na ok. 70 proc. Posadowienie kluczowych urządzeń elektrowni, w tym turbin gazowej i parowej oraz generatora, zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku. Elektrownia zostanie oddana do użytku w 2025 roku.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w rękach Orlenu

Inwestycję realizuje konsorcjum przedsiębiorstw Siemens Energy oraz Mytilineos. Technologia, która zostanie zastosowana przy budowie bloku w Grudziądzu, należy do najnowocześniejszych na rynku. Budowany blok gazowo-parowy będzie się charakteryzował wysoką sprawnością, przekraczającą 60 proc. w warunkach nominalnych, dyspozycyjnością oraz wspomnianą już elastycznością pracy.

„Po raz kolejny współpracujemy z Grupą Orlen budując elektrownię i dostarczając wysokosprawny blok gazowo-parowy.” – Przypomina Grzegorz Należyty – Wiceprezes na Europę Wschodnią i Dyrektor Zarządzający Siemens Energy Polska. – „Inwestycja w Grudziądzu jest bardzo znaczącym punktem na mapie Polski w kierunku dekarbonizacji sektora energetycznego, która znajdzie odzwierciedlenie w zmniejszeniu emisji CO2. Technologia Siemensa pozwoli w przyszłości współspalać mieszankę gazu i wodoru, docelowo wyłącznie wodór, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.” – Wyjaśnia Grzegorz Należyty – Wiceprezes na Europę Wschodnią i Dyrektor Zarządzający Siemens Energy Polska.

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

Mytilineos Energy & Metals ma bardo duże doświadczenie w budowie najnowocześniejszych CCGT, co ma ogromne znaczenie dla kluczowych klientów. W ten sposób przedsiębiorstwo pomaga projektach pozwalających na redukcję emisji gazów cieplarnianych w kierunku „czystszej” przyszłości”. Celem Mytilineos Energy & Metals jest ciągły rozwój i wzrost skupiony wokół zwrotu wartości dla naszych interesariuszy, pracowników i społeczności. Jesteśmy dumni, że współpracujemy z lokalnymi kontrahentami i zatrudniamy w tym zakładzie ponad 90 proc. polskich pracowników.” – Chwali się Kostas Horinos, dyrektor wykonawczy ds. Projektów Energetycznych w Mytilineos.

Do tej pory na terenie budowy personel generalnego wykonawcy przepracował blisko 80.000 roboczogodzin, w trakcie których nie doszło do ani jednego wypadku. Prace prowadzi obecnie ok. 80 osób, ale w szczytowym momencie, gdy rozpocznie się montaż głównych urządzeń elektrowni, ich liczba wzrośnie do ok. 600.

W sumie budowa bloku wymagać będzie wylania ok. 30.000 m3 zbrojonego betonu, wykorzystania łącznie ok. 10.000 ton stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej, przeszło 500 ton rur, ponad 400 km kabli i blisko 2.000 pali fundamentowych. Sam turbozespół elektrowni będzie ważył łącznie przeszło 1.000 ton.

Energia atomowa w Polsce – stanowisko Instytutu Biznesu

W grudniu 2021 r. zawarto z Operatorem Sieci Przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2026 r. Grudziądzka elektrownia zakontraktowała łącznie 518 MW mocy, co w trakcie realizacji umowy zagwarantuje jej przychód sięgający co najmniej 3.500.000.000 zł.

Elektrownia w Grudziądzu będzie jedną z największych oraz najnowocześniejszych tego typu inwestycji realizowanych w Polsce. Stanowi ona istotny element rozbudowy segmentu energetycznego, opartego o energetykę odnawialną oraz stabilne źródła niskoemisyjne, zgodnego ze strategią Grupy Orlen do 2030 roku. Do końca bieżącej dekady koncern chce zwiększyć moc zainstalowaną w jednostkach gazowych z 1,7 GW do 4 GW. Elektrownia w Grudziądzu oraz powstający równolegle blok gazowo-parowy w Ostrołęce posiadać będą łącznie 1,3 GW mocy.

Rozwój energetyki gazowej wymaga zabezpieczenia odpowiednich wolumenów paliwa, czyli gazu ziemnego. Grupa Orlen prowadzi własne wydobycie tego surowca, przede wszystkim w Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwie Norwegii, skąd gaz może być przesłany do kraju gazociągiem Baltic Pipe, uruchomionym w 2022 roku. Ubiegłoroczne wydobycie Grupy Orlen w Polsce i zagranicą wyniosło 7.700.000.000 m sześciennych gazu, co odpowiada ok. 45 proc. krajowego zapotrzebowania na surowiec. Grupa Orlen posiada również kontrakty na dostawy gazu od partnerów zagranicznych działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a także długoterminowe umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kataru. W celu optymalizacji transportu LNG Grupa rozwija własną flotę nowoczesnych gazowców.

Centrum Informacji /ART/ 18.05.2023