Osoby z niepełnosprawnością to bardzo bardzo wartościowi pracownicy

Od wielu lat mam zaszczyt zasiadać w kapitule konkursuPracodawca Godny Zaufania” w wyśmienitym gronie wybitnych znawców i ekspertów. Podstawowym celem tego projektu jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Tytuł ten przyznawany jest przedsiębiorstwom i instytucjom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

Nowi Pracodawcy Godni Zaufania

Nagrody „Pracodawca Godny Zaufania” są przyznawane przedsiębiorcom w następujących kategoriach: „Programy stażowe”, „Wolontariat”, „Motywacja”, „Edukacja”, „Firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami”, „Lider ESG”, „Rozwój i cyfryzacja” oraz „Działalność zagraniczna”. W edycji konkursu w 2022 roku, po raz pierwszy nie przyznano nagrody w kategorii „Firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami”. Można pomyśleć, że sytuacja zawodowa tej grupy społecznej jest tak wspaniała, że  nie zostało już nic do zrobienia. Czy aby na pewno?

W Polsce osób z orzeczoną niepełnosprawnością jest ponad 5.000.000. To przy rynku pracy szacowanym na 15.000.000 mogłoby oznaczać, że co trzecia osobą z niepełnosprawnością jest aktywnym pracownikiem. Nic nie wskazuje na to, żeby tak było. Oczywiście trzeba odliczyć osoby, które jeszcze nie weszły w wiek aktywności zawodowej i takie, które już są na emeryturze oraz takie, których stopień niepełnosprawności jest na tyle skomplikowany, że nie mogą podjąć pracy. Oznacza to, że z pewnością dostęp do rynku pracy jest dla nich ograniczony. Nawe przy przystankowo niskim bezrobociu 5,1 proc., nawet przy założeniu, że metodologia zaniża prawdziwy poziom bezrobocia. Dla bardzo wielu osób z niepełnosprawnością nie ma pracy. To zła wiadomość, bo rynek pracy cierpi na głód pracowników.

Laureaci XII Konkursu Pracodawca Godny Zaufania 2022

Z powodu zaistniałej sytuacji jest mi bardzo przykro, choć wydaje się ona zrozumiała, biorąc pod uwagę malejącą wysokość wsparcia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnością, przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana przepisów mogłaby sprawić, że pracodawcy bardziej otwarliby się na tego typu pracowników, zwłaszcza, że są to osoby charakteryzujące się wysoko skrupulatnością, rzetelnością, zaangażowaniem w pracę i lojalnością.

Problem dostrzega prof. Marcin Wiącekrzecznik Praw Obywatelskich, który oświadczył, podczas gali XII edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”, że „jest jeszcze wiele do zrobienia na poziomie władzy i społeczeństwa, w tym pracodawców, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami zapewnić godne i równe życie.”

Zgadzam się prof. Marcinem Wiąckiemrzecznikiem Praw Obywatelskich, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami zapewnić godne i równe życie. Potrzebne są tej sprawie konkretne, realne działania i więcej empatii. Pracodawcom musi się kalkulować zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Wówczas poprawi się zarówno dobrostan osób z niepełnosprawnością jak i całego społeczeństwa, a więc wszyscy na tym zarobią. Warto to mieć na uwadze.

Juliusz Bolek

Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytut Biznesu

 

Juliusz Bolek jest ekspertem z zakresu zarządzania, promocji i komunikacji. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi własną działalność pod marką Ars PR. Od 1987 roku pracował jako dyrektor, doradca zarządu, członek zarządu i członek rad nadzorczych w instytucjach oraz spółkach prawa handlowego, zatrudniających od 2 do 20 tysięcy osób.

Juliusz Bolek posiada certyfikat przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów „w uznaniu za postawę i działania wyróżniające się najwyższymi standardami Corporate Governance i wartościami etycznymi w biznesie”. Od 2011 roku jest Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie „Finansista Roku”.

Instytut Biznesu – 10 lat

 

Juliusz Bolek jest wykładowcą Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Promocji i Instytutu Audytu i Ewaluacji. W prowadzonych przez siebie zajęciach wykorzystuje praktyczną wiedzę jaką zdobył w pracy zawodowej. Autor książek: „Adwokaci w walce o sprawiedliwość”, „Lekarze w walce o zdrowie”, prac z zakresu socjologii: „Studenci ’86 – postawy”, „Młodzi twórcy ’87” oraz wielu artykułów naukowych.

Juliusz Bolek uczestniczy m. in. w pracach kapituły konkursuPracodawca Godny Zaufania” oraz jury konkursuLuksusowa Marka Roku”.

 

Centrum Informacji, refleksje, jak się zarabia, 13.12.2022