Placówka przepełniona miłością i zrozumieniem dla drugiego człowieka

 

Dzieci i młodzież w dobie dzisiejszego czasu często znajduje się na zakręcie swojego życia. Wyjść na prostą pomagają takie miejsca jak Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence. Ostatnio mogłam odwiedzić tę placówkę i przekonać się jak działa.

 

Marta Kubiak: idziemy w dobrym kierunku

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence powstał dzięki decyzji Rady Powiatu Złotowskiego w 2007 r. Nadzór merytoryczny, pod względem realizacji programu oraz zgodności działania z prawem oświatowym, sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. Pierwszym dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence była Hanna Olencka, która na potrzeby placówki dokonała adaptacji pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence oraz stworzyła pierwszy zespół nauczycieli i opiekunów.

 

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence stanowi zespół nauczycieli, który prowadzi zajęcia zgodne z ramowym planem nauczania. Opiekę wychowawczą pełnią  wychowawcy. Jest też psycholog i pedagog. Nauczyciele i wychowawcy podnoszą swoje kompetencje dzięki studiom podyplomowym oraz różnego rodzaju kursom kwalifikacyjnym i warsztatach szkoleniowych. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności wykorzystują w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence organizuje rozmaite zajęcia specjalistyczne takie jak: terapia psychologiczna, muzykoterapia, terapia pedagogiczna, socjoterapia, trening umiejętności społecznych, terapia światłem i dźwiękiem, trening zastępowania agresji, arteterapia, terapia uzależnień czy bajkoterapia.

 

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence wchodzi szkoła podstawowa (klasy V, VI, VII i VIII) oraz internat, który dysponuje 72 miejscami. Obowiązek szkolny w formie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizują wychowankowie w wieku od 10 do ukończonego 18 roku życia. Po ukończeniu 18 roku życia wychowanek ma możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej na podstawie kontraktu zawartego pomiędzy wychowankiem a dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence nie dłużej jednak niż do 21 roku życia. Klasa szkolna na każdym etapie nauczania może liczyć do 16 uczniów.

 

 Marta Kubiak: rozmowy są ważne i pozyteczne

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence przyjmuje się młodzież, uczniów klas szkół podstawowych, którzy nie ukończyli 18 roku życia, w normie intelektualnej i zdrowotnej (psychicznej i fizycznej), mających uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazanych wyrokiem sądu za czyny karalne oraz taką młodzież, przeciwko której nie toczy się żadne postępowanie sądowe.

 

Jednak to nie mury Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence ratują dzieci i młodzież. Robią to prawdziwi ludzie, którzy pełni pasji oddają swoim wychowankom część siebie. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Krajence spędziliśmy niemal cały dzień. Był to dla mnie wyjątkowy czas, poznałam nowych wspaniałych ludzi, którzy podzielili się ze mną swoją historią. Doświadczyłam, że w tej placówka przepełniona miłością i zrozumieniem dla drugiego człowieka.

 

Sukces wymaga zaangażowania obydwóch stron. Wiem, jak ważna jest praca z młodzieżą, wymagająca wiele poświęcenia i wysiłku, dlatego doceniam pracę wychowawców, opiekunów i całej kadry na rzecz dzieci! Wspieram tę działalność całym serduchem.

 

Marta Kubiak

 

Marta Kubiak: ważne sprawy są wszędzie

 

Marta Kubiak – działacz samorządowy, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VIII i IX kadencji (z okręgu wyborczego nr 38, który obejmuje obszar 11 powiatów północnej wielkopolski: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski).

 

Marta Kubiak ukończyła Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama. Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe z zakresu służby zagranicznej i międzynarodowej oraz Public Relations, a także studia podyplomowe Master of Public Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zdała państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

 

Marta Kubiak jest rodowitą Pilanką. W latach 2014–2017 była radną powiatu pilskiego, wiceprzewodnicząca komisji budżetu i infrastruktury oraz członkini komisji rolnictwa i ochrony środowiska. Była kierownikiem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile. W Sejmie jest członkiem m. in. Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Centrum Informacji, refleksje, hot spot, 30.11.2022

 

 

Related Post