Polska Moc Biznesu – 150 ekspertów

 

Ponad 150 ekspertów – reprezentujących organizacje pozarządowe, naukę, biznes, samorządy oraz rząd – weźmie udział w I Kongresie ESG Polska Moc Biznesu w Warszawie.

 

I Kongres ESG Polska Moc Biznesu to wydarzenie, na którym będą omawiane najciekawsze i najbardziej inspirujące tematy w polskiej przedsiębiorczości. W trakcie I Kongres ESG Polska Moc Biznesu paneli będą odpowiadać na takie pytania jak m.in. maksymalizować efekty pozytywnego wpływu polskich przedsiębiorstw na społeczeństwo?; jakie korzyści płyną z wdrożenia nowoczesnych technologii i cyfryzacji? oraz jak walczyć z wykluczeniem cyfrowym?

 

Polska Moc Biznesu rusza w listopadzie

 

I Kongres ESG Polska Moc Biznesu to 3 dni debat nt. społeczeństwa, gospodarki i ekologii będą odbywać się online w bezpiecznej formule hybrydowej. Wydarzenie będzie transmitowane w internecie na żywo ze studia telewizyjnego w Warszawie. I Kongres ESG Polska Moc Biznesu będzie można oglądać na głównej stronie Wirtualnej Polski oraz stronach partnerów medialnych.

 

I Kongres ESG Polska Moc Biznesu odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2021 roku. Prelegentami będą liderzy ze świata nauki i biznesu, samorządów, rządu i organizacji pozarządowych, w tym prof. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej; Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Weronika Kuna – Dyrektor ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem, Microsoft; Paweł Jakubik – dyr. ds. transformacji cyfrowej w chmurze, Microsoft; Radosław Kwiecień – wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Renata Fijałkowska, przewodnicząca „potoku społecznego” oraz psycholog doradca organizacji pozarządowych, ekspert merytoryczny Fundacji One Day.

 

Podczas I Kongres ESG Polska Moc Biznesu będzie omawiana wizja polskiego społeczeństwa w kontekście odpowiedzialności społecznej. Co wspiera rozwój społeczny, a co go ogranicza: rola edukacji, ochrony zdrowia, systemów zarządzania, efektywności i skali działania. Znaczenie kultury, sportu i rodziny w rozwoju jednostki i grup społecznych. Jak efektywnie budować dialog międzypokoleniowy: bezpieczna przyszłość młodzieży i aktywizacja osób starszych. Rola państwa w zmianach społecznych (Polski Ład).

 

Kongres ESG Polska Moc Biznesu w blokach startowcyh

 

„Trudny czas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, doprowadził do zakłócenia łańcuchów dostaw. To zjawisko ujawniło przewagę wielu polskich przedsiębiorstw. Polska jest stale atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów. Polskie przedsiębiorstwa stale rozszerzają rozszerzają swoją ekspansję na nowych rynkach.” – Uważa Przekonuje Konrad Pokutycki – Prezes  Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. – „Polska gospodarka potrzebuje kolejnych sukcesów, takich jak sukces w sektorze produkcji artykułów gospodarstwa domowego. Warto wiedzieć, że co drugie duże urządzenie AGD produkowane w Unii Europejskiej powstaje w Polsce. To dobry moment, aby intensywnie działać i postawić na przedsiębiorstwa, które mają szanse na międzynarodowe sukcesy. Należy wykorzystać ogromny potencjał Polski, ponieważ właśnie teraz możliwości ekspansji na zagranicznych rynkach są znaczące. Merytoryczne debaty i twórczy dialog przedsiębiorców z przedstawicielami władz publicznych, organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego jest obecnie jeszcze bardziej potrzebny. – Przekonuje Konrad Pokutycki – Prezes  Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

 

„Polregio jako największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce chce aktywnie brać udział w debacie o trendach, kształtujących życie społeczne i gospodarcze.” – Wyjaśnia Artur Martyniuk – Prezes Polregio. – „Wydarzenia takie jak I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu to doskonała okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz czerpania inspiracji z korzyścią dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Głos Polregio w dyskusji reprezentuje blisko 100.000.000 pasażerów, którzy co roku korzystają z naszych usług.” – Tłumaczy Artur Martyniuk – Prezes  Polregio.

 

Transformacja cyfrowa jako wyzwanie

 

Prelegentami I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu będą także: Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Olgierd Cieślik – Prezes Zarządu, Totalizator Sportowy; Marcin Nowak – Dyrektor Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Dawid Zieliński – Prezes Columbus Energy.

 

Pierwszy dzień I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu dotyczyć będzie tematów społecznych, takich jak: edukacja zawodowa, kultura oraz sport i jego upowszechniania, a także tematy związane z dialogiem międzypokoleniowym. Równolegle z debatami realizowany będzie „potok społeczny” pt. „Ludzka twarz biznesu – Równy start dla każdego”. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji, które z założenia, na co dzień, stają przed wyzwaniem rozwiązywania ważkich problemów dotyczących często marginalizowanych grup społecznych.

 

„Pracodawca Godny Zaufania” w nowej odsłonie

 

„To właśnie organizacje pozarządowe zajmują się profesjonalną pomocą najbardziej potrzebującym. To one wiedzą i czują oddolnie jak wygląda sytuacja w regionach, jak ciężko trzeba pracować, aby poszczególne kwestie związane z ekonomią, zdrowiem, środowiskiem lub kwestiami społecznymi poprawiać.” – Wyjaśnia Renata Fiałkowska – psycholog doradca organizacji pozarządowych, ekspert merytoryczny Fundacji One Day. – „To jest cenny głos, bo to właśnie one, fundacje, najczęściej reprezentują mieszkańców i angażują się w rozwiązywanie różnych problemów – często w formie wolontariatu. Chcemy pomóc pomagającym. Stąd nasz postulat, by organizacje pozarządowe w szerszym zakresie były widzialne, słyszalne i mocno wyeksponowane, aby były bardziej wspierane przez biznes, samorządy i rząd.”– Uważa Renata Fiałkowska – psycholog doradca organizacji pozarządowych, ekspert merytoryczny Fundacji One Day.

 

„Zdajemy sobie sprawę że samorządy, rząd, ale również biznes mają na sobie dużą odpowiedzialność za społeczeństwo w różnych obszarach, od edukacji po stan zdrowia. Dlatego Kongres ESG Polska Moc Biznesu to również m.in. pomoc biznesu.” – Wyjaśnia Artur Beck – producent  i organizator I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu.” – „ Chcemy, aby biznes i samorządy usłyszały głos i to co mają do przekazania organizacje pozarządowe. Dlatego podczas pierwszego dnia I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu oddajemy przestrzeń fundacjom i stowarzyszeniom pozarządowym. Powołaliśmy grupy robocze pn. „Ludzka twarz biznesu – Równy start dla każdego”. Dzięki temu poruszane przez stowarzyszenia problemy mają szansę wybrzmieć w pełni, a biznes ma szanse realnie wesprzeć potrzeby organizacji pozarządowych.” – Tłumaczy Artur Beck – producent  i organizator I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu.

 

VIDEO: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE CHCIAŁBY BYĆ LEPIEJ SŁYSZANE

 

„Potok społeczny” pod przewodnictwem Renaty Fijałkowskiej, psycholog doradca NGO, ekspert merytoryczny Fundacji One Day rozpocznie się od godz. 11.00 (środa 3 listopada 2021 r.). Każda z 15 fundacji będzie miała przestrzeń i możliwość, w ramach swoich powerspeech’y, zainteresowania biznesu i samorządów. Motywem przewodnim wystąpień fundacji będą kwestie usamodzielnienia zawodowego młodzieży z domów dziecka, osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Podczas wystąpień omawiane będą nie tylko problemy, ale co ważniejsze, sposoby ich rozwiązania.

 

„Rozwiązania problemów wymagają regulacji legislacyjnych i rządowych. Dlatego też przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mieli rzadką możliwość przedyskutowania i przedłożenia swoich projektów bezpośrednio przedstawicielom biznesu i rządu z sektora społecznego i gospodarczego. Mamy więc pewność, że głos przedstawicieli organizacji nie zniknie w tłumie i nie zagubi się w natłoku poruszanych podczas I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu.”  – Uważa Renata Fiałkowska, psycholog doradca organizacji pozarządowych, ekspert merytoryczny Fundacji One Day.

 

Akademia Zarządzania i Rozwoju

 

Honorowy Patronat nad Kongresem ESG Polska Moc Biznesu objął Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Piotr Gliński – Wicepremier i Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Ministrów Rzeczpospolitej. Patronatów udzieliły także: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Spotu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Patronat Marszałów Województwa: Mazowieckiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Śląskiego Patronaty i partnerzy merytoryczni: Togetair, Instytut Biznesu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Business Center Club, Polski Komitet Olimpijki, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Instytut One, Społeczna Akademia Nauk i Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Patronaty uczelni wyższych: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski Partner Międzynarodowy UN Global Compact. Partner Motoryzacyjny: Stellantis. Główny Partner Medialny: Polsat, Polsat News, Interia, Zielona Interia Główne Portale Internetowe: Wirtualna Polska, money.pl Główny Partner Radiowy: Polskie Radio Główny Partner Branżowy: Energetyka24, Partnerzy Medialni: Agencja Informacyjna, Polska Press, Strefa Biznesu, Energetyka 24, Biznes Alert, Pod Prąd, Wysokie Napięcie, Teraz Środowisko, EcoEkonomia.pl, Super Biznes, PepeTV, Audytorium 17, Radio dla Ciebie, Radio Poznań, Polskie Radio Białystok, Radio Łódź, Polskie radio Lublin, Smart Me

 

Fundacja Pozytywnych Idei to inicjatywa, która jest uzupełnieniem działań grupy Creative Harder. Wspiera kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Podmiot jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny Togetair. Fundacja przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.

 

Fundacja Czyste Powietrze powstała nie po to by mówić, ale by działać. Zorganizowała ona setki spotkań z mieszkańcami Polski, by pokazać im, że jakość powietrza zależy w dużej mierze od nich, że mają wpływ na swoje życie i przyszłość. W rezultacie udzielonych zostało prawie 30.000 bezpłatnych konsultacji i udzielono pomocy przy składaniu kilku tysięcy wniosków, by zmienić nieefektywne źródła ciepła. Czytaj: by wymienić piece-kopciuchy, od których duszą się nasze wsie i miasteczka.

 

Centrum Informacji /DEC/ 29.10.2021

Related Post