Powiat Pilski będzie bezpieczniejszy

 

Powiat Pilski otrzyma ponad 12.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę blisko 6 km drogi powiatowej w ciągu obwodnicy północnej.

 

25 października 2021 r. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Pilski otrzyma 12.065.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1197P, która stanowi ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego. Inwestycja obejmie odcinek 5,85 km na odcinku Kijaszkowo-Czajcze-Wysoka. Dzięki pozyskanym pieniądzom Starostwo Powiatowe w Pile będzie kontynuowało prace na drodze powiatowej, której 3,6 km odcinek Kijaszkowo-Kruszki został już wyremontowany w 2018 r.

 

„Modernizacja dróg powiatowych to priorytetowe zadanie Starostwa Powiatowego w Pile, także w najbliższych latach.” – Deklaruje Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski. – „Kolejne 6 kilometrów nowoczesnej bezpiecznej drogi od miejscowości Kijaszkowo – Wysoka to kolejny etap inwestycji obwodnicy północnej. W 2018 roku na odcinku Kruszki – Kijaszkowo powstała już pierwsza część tej drogi na terenie gmin Wysoka i Łobżenica. Planujemy więcej modernizacji. W najbliższych miesiącach Powiat Pilski planuje złożyć kolejne wnioski o kontynuację tego przedsięwzięcia na terenie pozostałych gmin, w których przebiegać będą pozostałe odcinki obwodnicy północnej powiatu pilskiego. Gratuluję również gminom powiatu pilskiego, które otrzymały środki na ważne inwestycje” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski. 

 

 

 

Projekt Powiatu Pilskiego został oszacowany na 12.700.000 zł. Wkład własny Starostwa Powiatowego w Pile wyniesie 635.000 zł, czyli 5 procent wartości przedsięwzięcia. – „Przebudowa drogi powiatowej obejmie m. in.: poszerzenie drogi do normatywnej szerokości 6,0 m oraz położenie nowej nawierzchni. Zmodernizowane będą skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi w miejscowości Kijaszkowo i Czajcze. Wykonany zostanie system odwodnienia, nowe oznakowanie poziome i pionowe. Modernizacja tego odcinka drogi przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.” – Wyjaśnia Arkadiusz Kubich – Wicestarosta  Pilski.

 

„Bardzo cieszy mnie wiadomość o remoncie drogi powiatowej na odcinku Kijaszkowo – Wysoka. To ogromnie potrzebna modernizacja drogowa dla mieszkańców gminy Wysoka, których reprezentuję w Radzie Powiatu.” – Komentuje Ewa Ramusiewicz – radna Rady Powiatu w Pile.

 

Łącznie Powiat Pilski otrzyma ponad 86.000.000 zł.

Środki pozyskane przez gminy powiatu pilskiego:

Gmina Białośliwie: 6.650.000 zł na budowę stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu.

Gmina Kaczory: 2.501.769 zł – na budowę i przebudowę sieci dróg gminnych w Gminie Kaczory.

Gmina Kaczory: 2.015.663 zł – na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo.

Gmina Kaczory: 1.387.000 zł – na budowę ścieżki rowerowej Kaczory-Rzadkowo Etap II.

Gmina Łobżenica: 4.700.000 zł – na modernizację SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko.

Gmina Łobżenica: 3.666.000 zł – na modernizację infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P

Gmina Miasteczko Krajeńskie: 3.524.704 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec

Gmina Piła: 16.650.000 zł – na modernizację stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym, przy ul. Bydgoskiej w Pile

Gmina Piła: 5 000 000 zł – na przebudowę odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P

Gmina Szydłowo: 9.300.000 zł – na budowa, rozbudowę i nadbudowę istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych

Gmina Szydłowo: 3.230.000 zł – na budowę i przebudowę dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica)

Gmina Ujście: 6.180.293 zł – na budowę sali sportowej z zapleczem sanitarno–socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Kruszewie.

Gmina Ujście: 1.315.026 zł – na przebudowę drogi gminnej na dz. nr 124 w Jabłonowie i dz. nr 67 w Węglewie

Gmina Ujście: 551 072 zł – na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jabłonowo

Gmina Wyrzysk: 2.802.500 zł – na przebudowę dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna.

Gmina Wyrzysk:  2 125 000 zł – na budowę Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią.

Gmina Wyrzysk: Wyrzysk Skarbowy – 950.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Klawku – I etap.

Gmina Wysoka: 1.900.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach – II etap.

Centrum Informacji /DEC/ 27.10.2021

Related Post