Powiat Pilski przywraca blask miastu

W 1945 Piła został przez uciekających Niemców zamieniona w twierdzę i włączono w system umocnień Wału Pomorskiego Pierwszy pierścień obrony, wysunięty na dalekie przedpola miasta, obejmował m.in. Płotki, Leszków, Kalinę. Piłę Niemcy obsadzili 24.000 żołnierzy. Mimo tego, po ciężkich walkach, trwających 3 tygodnie miasto zostało zdobyte. Wskutek działań wojennych Piła została zniszczona w 72 proc. (centrum miasta w 90 proc.), najbardziej ze wszystkich większych miast Wielkopolski.

Z tych powodów każda zachowana budowla w Powiecie Pilskim jest na „wagę złota”. W ostatnim okresie, świadome władze Starostwa Pilskiego podjęły się trudu przywrócenia świetność dwóm zabytkowym obiektom w mieście. Chodzi o budynek dawnego Kina „Iskra” przy ul. Kilińskiego oraz budynek Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości w Pile, które po zakończonej modernizacji będą wizytówką stolicy Powiatu Pilskiego.

Budynek przy alei Niepodległości powstał w latach 1927-1929 na potrzeby władz samorządowych ówczesnej prowincji granicznej Poznań-Prusy Zachodnie. Po wojnie, w latach 1954-1970 funkcjonowało tu Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli oraz przez krótki czas Dom Dziecka. W 1975r. obiekt ponownie został dostosowany do funkcji administracyjnych na potrzeby nowo utworzonego województwa pilskiego. Po kolejnej reformie administracyjnej, 1 stycznia 1999r., swoją siedzibę znalazło tu Starostwo Powiatowe w Pile.

„Jako włodarz Powiatu zdawałem sobie sprawę z tego, że remont siedziby Starostwa Powiatowego jest konieczny. Jednak z jednej strony trzeba było realizować, inne pilniejsze inwestycje, z długiej trwały poszukiwania najbardziej optymalnej formy sfinansowania tego zadania. I się udało!” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

Modernizacja budynku Starostwa Pilskiego przy alei Niepodległości obejmuje m.in. naprawę murów i nową elewację, częściową wymianę okien, remont dachów, tarasów, łącznika między budynkami, wejść, wymianę instalacji grzewczej i elektrycznej oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Remont przewiduje także oświetlenie zewnętrzne budynków, które podkreśli ich walory estetyczne. Wraz z remontem budynku Starostwa Pilskiego, zagospodarowany zostanie również teren wokół obiektu. Powstaną wiaty rekreacyjne i częściowo zadaszony pomost tak aby całość jak najlepiej wkomponować w teren sąsiedniej Wyspy. Termomodernizacja ma się zakończyć do 30 września 2021r. Wartość prac to ponad 7.000.000 zł. Po zakończonej modernizacji budynek Starostwa Pilskiego będzie jednym z najpiękniejszych obiektów w powiecie.

Na ukończeniu jest już także modernizacja budynku dawnego Kina „Iskra” przy ul. Kilińskiego w Pile. Został on wybudowany w latach 20. XX wieku. Przed II wojną światową mieściła się tu szkoła katolicka. Po wojnie obiekt został odbudowany i powstała w nim dzisiejsza „Budowlanka”, która zajmuje prawe skrzydło budynku. W lewej natomiast urządzono centrum kulturalne z kinem „Iskra”. Swoją siedzibę miał tu też Wojewódzki Dom Kultury, potem Młodzieżowy Dom Kultury. Miejsce to tętniło życiem. Po remoncie będzie podobnie.

Budynek z zewnątrz już prezentuje się okazale, trwają ostatnie prace wykończeniowe. Warto dodać, że po ponad 50 latach na budynku odtworzony został m.in. historyczny zegar, a w sali kinowej od strony ulicy Kilińskiego znów pojawiły się okna, które przez lata były zamurowane.

Dodatkowo przy głównym wejściu do budynku został odtworzony dawny, okrągły kształt schodów. Po zakończeniu wszystkich prac powstanie tu Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej „Iskra”, z którego mieszkańcy będą mogli korzystać bezpłatnie.

Centrum Informacyjne /DEC/ 22.04.2021