Powiat Pilski troszczy się o domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej, popularnie nazywane „DPS-ami lub Domami Opieki to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. To miejsca podwyższonego ryzyka w czasach pandemii SARS-CoV-2. W tego typu obiektach najważniejsza jest profilaktyka i zachowanie wszystkich możliwych warunków sanitarnych.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla osób: w podeszłym wieku; przewlekle somatycznie chorych; przewlekle psychicznie chorych; dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; niepełnosprawnych fizycznie, uzależnionych od alkoholu oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Generalnie są do obiekty dla pensjonariuszy, którzy wymagają szczególnej opieki.

W obliczu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 domy pomocy społecznej same potrzebują dodatkowego wsparcia. Placówkom pomagają władze samorządowe. Przykładem jest Powiat Pilski. Na jego terenie znajduje się aż 5 domów pomocy społecznej. W 2020 roku Powiat Pilski pozyskał blisko 2.400.000 zł na wparcie działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem mieszkańców oraz pracowników domów pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. W 2021 roku, w związku z 3 fala koronawirusa SARS-CoV-2 potrzebne są nowe pieniądze.

Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski odebrał właśnie od Michała Zielińskiego – Wojewody Wielkopolskiego bon o wartości 277.834 zł na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w czasie pandemii COVID-19. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, urządzeń i środków dezynfekujących chroniących przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 mieszkańców i personel placówek.

„Niestety 3 fala pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 stała się już faktem.” – Stwierdza Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski. – „Wobec ponownego, znaczącego wzrostu zakażeń, dodatkowe środki ochrony są ogromnie i pilnie potrzebne. Dlatego już na początku marca 2021 roku władze Powiatu Pilskiego, spodziewając się, negatywnego rozwoju sytuacji wystąpiły do Pana Michała Zielińskiego Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji. Wszystkie wymagane, w tym względzie, procedury trwały bardzo szybko, dlatego już dysponujemy funduszami, które tak bardzo potrzebne są domom opieki społecznej na terenie Powiatu Pilskiego.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

Dotacje trafią do wszystkich 5 Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Pilski. Każda placówka dostanie odpowiednio: DPS Chlebno – 52.981,08 zł, DPS Dębno – 78.207,42 zł, DPS Falmierowo – 52.932,32 zł, DPS Piła – 47.391,48 zł i  DPS Rzadkowo – 46.322,32 zł. Dodatkowe wsparcie Powiat Pilski otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego z “Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Domów Pomocy Społecznej”.

Centrum Informacji /DEC/ 20.03.2021

Related Post