Przemysł 4.0 – element wyrównywania szans między regionami

 

Czwarta rewolucja przemysłowa nazywana też „Przemysł 4.0” to koncepcja postępu wynikająca z korzyści i efektów wzajemnego wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Jest zbiór technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości łącznie stosujących lub używających systemów cyber-fizycznych, internetu rzeczy i przetwarzania chmurowego.

 

Przemysł 4.0 w natarciu

 

Ideą „Przemysł 4.0 jest stworzenie inteligentnej fabryki, w której systemy cyber-fizyczne sterują procesami fizycznymi, tworzą wirtualne (cyfrowe) kopie świata realnego i podejmują zdecentralizowane decyzje, a poprzez Internet rzeczy w czasie rzeczywistym komunikują się i współpracują ze sobą oraz z ludźmi, natomiast dzięki przetwarzaniu chmurowemu są oferowane i użytkowane usługi wewnętrzne i międzyoperacyjne. W latach 10. XXI wieku zaczęły zanikać bariery na granicy ludzie i maszyny i powstają inteligentne fabryki z cyber-fizycznymi systemami produkcji w otoczeniu: internetu ludzi (sieci społecznościowe i biznesowe), internetu rzeczy (inteligentna mobilność), internetu usług (inteligentne sieci i logistyka) i internetu danych (inteligentne budynki i mieszkania).

 

Przemysł 4.0 – element wyrównywania szans między regionami” to tytuł debaty on-line, organizowanej przez Instytut Staszica, w poniedziałek, 29 listopada 2021 r. o godz. 11.00. Przemysł 4.0 staje się teraźniejszością każdej gospodarki. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań pozwala na wysoce elastyczną automatyzację produkcji oraz personalizowanie wyrobów, przekładając się tym samym na wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Technologia umożliwia poprawienie wydajności procesów produkcyjnych oraz obniżenie kosztów, skrócenie przestojów i zminimalizowanie ilości odpadów. Nowoczesne fabryki wywierają również istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych, zapewniając im stabilne źródło utrzymania.

 

Paweł Pliszka: Sztuczna inteligencja dokonuje przewartościowań

 

W debacie on-line „Przemysł 4.0 – element wyrównywania szans między regionami”, organizowanej przez Instytut Staszica wezmą udział: Olga Semeniuk – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dawid Solak – Prezes Platformy Przemysłu Przyszłości, Krzysztof Krystowskiprezes Związku Klastry Polskie, Maciej Staszakwiceprezes Emitel, Michał Lipińskidyrektor Konkursu „Teraz Polska”, Piotr Soroczyńskigłówny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Moderatorem dyskusji będzie dr Dawid Piekarzwiceprezes Instytutu Staszica.

 

Uczestnicy debaty on-line „Przemysł 4.0 – element wyrównywania szans między regionami”, organizowanej przez Instytut Staszica będą odpowiadać m. in.: na pytania: Co kryje się pod pojęciem przemysłu przyszłości? Jak innowacyjne rozwiązania przełożą się na rozwój lokalnej gospodarki? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukają uczestnicy debaty: Dyskusja będzie transmitowana na koncie YouTube „Instytutu Staszica” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=KedIgC90GMQ

 

Centrum Informacji /ART/ 26.11.2021

Related Post