Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

 

„Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” to tytuł konferencji zaplanowanej na wtorek 5 lipca 2022 r. Podczas wydarzenia eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach stojących przed przedsiębiorcami i związanymi z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu. Dyskusja poświęcona będzie także potencjałowi, jaki niesie za sobą dywersyfikacja źródeł energii oraz najlepszym sposobom na finansowanie transformacji przemysłowej.

 

Wpływ wojny na wdrażanie strategie ESG

 

„Wyzwania wynikające ze zmiany klimatu i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata.”- Uważa Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. – „Aby sprostać obecnym wyzwaniom konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. Europejski Zielony Ład czy pakiet Fit for 55. Dyskusje dotyczące strategii transformacji przemysłowej nabierają szczególnego znaczenia w związku z napaścią wojskową federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na nowo należy zdefiniować plany i kroki milowe, które są konieczne do podjęcia dla dobra planety Ziemi.” – Przekonuje Damian Kuraś – dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

 

W ramach konferencji „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” odbędą się 3 sesje panelowe. Pierwsza będzie poświęcona wyzwaniom, jakie niesie za sobą transformacja przemysłu, transformacja cyfrowa i technologiczna. Podczas drugiej sesji eksperci będą dyskutować przede wszystkim dywersyfikacji źródeł energii, bezpieczeństwa energetycznego i zmian, jakie w związku z tym czekają polski przemysł. Natomiast trzecia sesja poświęcona będzie tematyce finasowania transformacji przemysłowej.

 

Konferencja „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” odbędzie się wtorek 5 lipca 2022 r. Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Wydarzenie zostanie przeprowadzone hybrydowo w wersji stacjonarnej i online – transmisja live (youtube/facebook/media). Patronat honorowy nad konferencją „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Partnerem strategicznym jest: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerem głównym: Bank Ochrony Środowiska. Partnerami są: Hubmedia, Diaverum i Fundacja Energa. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Instytut Biznesu, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, PRME Chapter Poland, Związek Banków Polskich, zaś partnerami medialnymi: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, RaportCSR.pl oraz PracodawcaGodnyZaufania.pl.

 

ESG w Gospodarce 4.0 podczas pierwszego warsztatu I Kongresu ESG.

Organizatorem konferencji  „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany” jest Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego (www.fundacjaxbw.pl). Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, CorporateGovernance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Instytut jest głównym organizatorem I Kongresu ESG (www.esgkongres.pl) – pierwszego okrągłego stołu poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup.

 

Centrum Informacji, /ART/ 11.06.2022

 

 

Related Post