Raport Fundacji Dorastaj z Nami nagrodzony

 

 

Fundacja Dorastaj z Nami zdobyła nagrodę główną za swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 w kategorii organizacje pozabiznesowe. Konkurs, już po raz 16, zorganizowały Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Zespół jury nagrodził raport za wiarę i wysiłek w dialog z interesariuszami oraz ich zaangażowanie w proces tworzenia publikacji. Jurorzy docenili także przeprowadzenie przez Fundację Dorastaj z Nami szerokich konsultacji oraz ukazanie działań w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Służba dla Polski, patriotyzm i bohaterstwo

 

„Jestem szczęśliwa i dumna, że nasz raport Fundacji Dorastaj z Nami został zauważony i doceniony.” – Wyznaje Marzena Kolczyńska – manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami, współautorka nagrodzonego raportu. – „Sukces jest tym większy, że to jest to pierwsza publikacja Fundacji Dorastaj z Nami, która kompleksowo przedstawia nasze działania w obszarach ESG oraz wysiłki w zakresie realizacji celów SDG. Przygotowując raport staraliśmy się pokazać spektrum naszych działań, ich wpływ na otoczenie, a także zaangażowanie różnych grup interesariuszy w rozwiazywanie problemów społecznych, z którymi na co dzień mierzy się Fundacja Dorastaj z Nami.” – Wyjaśnia Marzena Kolczyńska – manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami, współautorka nagrodzonego raportu.

 

„Dużo miejsca poświęciliśmy raporcie Fundacji Dorastaj z Nami partnerstwom, gdyż dzięki współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi oraz wsparciu kilku tysięcy darczyńców indywidualnych możemy już 12. rok działać razem na rzecz dzieci, których rodzic zginął podczas pełnienia służby publicznej.” – Tłumaczy Marzena Kolczyńska – manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami, współautorka nagrodzonego raportu. – „Raport Fundacji Dorastaj z Nami jest również przykładem takiego partnerstwa, ponieważ przy jego tworzeniu mogliśmy czerpać z doświadczeń i wiedzy telekomu Orange, który od wielu lat wspiera nas w podejmowanych działaniach. Nagrodę traktujemy więc jako uznanie dla pracy całego zespołu Fundacji Dorastaj z Nami, a także wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie raportu.” – Opowiada Marzena Kolczyńska – manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami, współautorka nagrodzonego raportu.

 

Wielka gala w Belwederze

 

Do 16. edycji konkursu Raportu Zrównoważonego Rozwoju, organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte zakwalifikowało się 76 publikacji, w tym 12 z organizacji pozabiznesowych. Kryteria oceny oparte były o europejskie wytyczne raportowania ESRA (The European Sustainability Reporting Association). Należą do nich: kompletność (całościowy obraz organizacji), wiarygodność (struktury, procesy i mechanizmy kontroli, umożliwiające prawidłowe przedstawienie informacji o skutkach podejmowanych działań), komunikacja (ocena wykorzystanych technik przekazu).

 

„Długo zastanawialiśmy się, czy przy dużej liczbie realizowanych zadań przez kilkuosobowy zespół, powinniśmy podjąć się tak pracochłonnego zadania, jakim jest przygotowanie Raportu Zrównoważonego Rozwoju.” – Wspomina Magdalena Pawlak – prezes Fundacji Dorastaj z Nami. – „Transparentność jest jednak dla nas kluczowa, dlatego też nie mogliśmy zdecydować inaczej. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, które mają obowiązek raportowania niefinansowego. Chcąc być dla nich wiarygodnym partnerem, oprócz poddawania się corocznemu dobrowolnemu audytowi finansowemu, postanowiliśmy dodatkowo przygotować raport zrównoważonego rozwoju.” – Wyjaśnia Magdalena Pawlak – prezes Fundacji Dorastaj z Nami.

 

W konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju co roku nagradzane są najlepiej sporządzone publikacje z tego zakresu. Celem organizowanego już po raz szesnasty konkursu jest promowanie raportowania kwestii związanych z czynnikami ESG oraz wskazanie dobrych praktyk w tym obszarze. Inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte przyczynia się do zwiększenia transparentności działań raportujących organizacji oraz ich dialogu z interesariuszami.

 

Centrum Informacji, /kam/ 14.12.2022