Rekordowy rok dla Programu Erasmus+ w Polsce: wzrost zainteresowania i wspieranie przez biznes

Erasmus rekord

2023 rok okazał się przełomowy dla programu Erasmus+ w Polsce, zarejestrowano rekordową liczbę wniosków. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) ujawniła, że liczba złożonych wniosków znacząco wzrosła, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu Polaków międzynarodową wymianą edukacyjną.

Tysiące Polaków aktywnie uczestniczy w Erasmus+

Z danych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wynika, że w 2023 roku złożono ponad 6 tysięcy wniosków, co stanowi wzrost o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim i aż o 130% więcej niż w 2021 roku. Łącznie, w ciągu ostatnich trzech lat, polscy beneficjenci złożyli ponad 12 tysięcy wniosków.

Wsparcie ze świata biznesu dla wymiany studenckiej

Przedstawiciele biznesu w Polsce z zadowoleniem przyjęli te informacje, podkreślając, że wzrost zainteresowania programem Erasmus+ jest pozytywnym sygnałem dla przyszłości krajowego rynku pracy. Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, wskazuje, że studenci uczestniczący w programie przynoszą świeże pomysły i międzynarodowe doświadczenie, które są cenne dla polskich przedsiębiorstw – więcej

Erasmus+ – Kluczowy Program Edukacyjny UE

Erasmus+ od lat wspiera edukację, szkolenia, młodzież i sport w krajach UE. Program ten umożliwia międzynarodowe projekty, które podnoszą kompetencje uczestników. Wnioski mogą składać nie tylko instytucje edukacyjne, ale także organizacje młodzieżowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i inne.

Rekordowa liczba uczestników Programu Erasmus+ w Polsce

Od 2014 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Polsce wspiera inicjatywy edukacyjne. W ciągu ostatnich 30 lat fundacja dofinansowała projekty na kwotę ponad 7 miliardów złotych, z których skorzystało ponad 830 tysięcy osób. Dawid Solak, z-ca dyrektora generalnego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, podkreśla, że Erasmus+ otwiera polską młodzież na świat i wspiera ich rozwój.

Erasmus+ jako most do globalnej edukacji i kariery

Podsumowując, wzrost zainteresowania programem Erasmus+ w Polsce w 2023 roku jest znaczącym krokiem w kierunku globalnej edukacji i mobilności zawodowej. Program ten nie tylko umożliwia zdobywanie wiedzy i doświadczeń międzynarodowych, ale także wzbogaca polski rynek pracy i biznes nowymi, innowacyjnymi pomysłami i umiejętnościami.

Centrum Informacji, /KFR/ 29.12.2023