Rolnicy i plantatorzy w obliczu wielkich zmian

 

Przyszłość polskiego rolnictwa wymaga uważnego spojrzenia na politykę Unii Europejskiej. Powodem może być przykład plantatorów tytoniu pokazujący, że bez takiej refleksji może to być przyszłość malowana w czarnych barwach. Trzeba się też zastanowić, w czyim interesie działają władze Unii Europejskiej albo takie organizacje jak WHO (Światowa Organizacja Zdrowia – organizacja wyspecjalizowana Organizacji Narodów Zjednoczonych) – takie m.in. są konkluzje z debaty „Rolnicy i plantatorzy w obliczu wielkich zmian – przyszłość w kontekście światowej geopolityki”, która odbyła się podczas Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”.

VI Forum Wizja Rozwoju

Kongres „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” to dwudniowe wydarzenie, w którym uczestniczą ministrowie rolnictwa pełniący swą funkcję w kolejnych rządach ostatnich 30 lat, jak też liczni eksperci, samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego była członkiem Komitetu Honorowego wydarzenia i gospodarzem dwóch paneli: „Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe” oraz „Rolnicy i plantatorzy w obliczu wielkich zmian – przyszłość w kontekście światowej geopolityki”.

VI Forum Wizja Rozwoju

 

 W panelu pt. „Rolnicy i plantatorzy w obliczu wielkich zmian – przyszłość w kontekście światowej geopolityki” uczestniczyli: Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2005–2006, 2015–2018, Poseł do Parlamentu Europejskiego; Przemysław Noworyta – Dyrektor Biura Polskiego Związku Plantatorów; Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, w latach 2012–2015; Jacek Podgórski – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Henryk Smolarz – Zastępca Wójta Gminy Niemce (woj. Lubelskie). Debatę poprowadził Damian Kuraś – wiceprezes  Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego i dyrektor Instytutu ESG.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

„Czy ostatnie wydarzenia, związane m.in. tak z wojną rosyjsko-ukraińską, jak też z protestami rolników, nakazują myśleć o rewizji koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu – zarządzonej przez Unię Europejską? – Zapytał, otwierając debatę, Damian Kuraś wiceprezes  Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego i dyrektor Instytutu ESG.

„Jest nie tylko potrzebna, ale i konieczna.” – Uważa Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, w latach 2012–2015. W jego przekonaniu, obecnie kształtuje się dwubiegunowy świat, nakazujący rewizję planów, w wielu obszarach, bo „rzeczywistość jest rozdygotana”. Wojna rosyjsko-ukraińska, obserwowane zmiany klimatyczne, rosnące koszty transportu, rosnące koszty transformacji energetycznej albo narastająca agresywna rywalizacja między poszczególnymi państwami, są przyczyną wzrostu napięcia, w stosunkach międzynarodowych. Stwierdził też, że potrzebna jest bardziej ścisła i realna praca nad przyjmowaniem konkretnych stanowisk wobec poszczególnych problemów oraz za odbudową wspólnoty i zgodnym współdziałaniem w fundamentalnych kwestiach. – Za dużo się mówi, przerzucając się odpowiedzialnością, a za mało pracujemy na zapleczu.” – stwierdził Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, w latach 2012–2015.

II Kongres Polska Wieś XXI

Krzysztof JurgielMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2005–2006, 2015–2018, przypomniał, że jest opracowana polityka rozwoju i programy rozwojowe, należy więc realizować dokumenty Unii Europejskiej i polskie, zarazem brać udział w koniecznej modyfikacji strategii dotyczącej rolnictwa, włączyć się w budowę strategii odpowiedzialnego rozwoju.

Odpowiadając na pytanie, jakie są największe grzechy Unii Europejskiej wobec plantatorów na przykładzie producentów tytoniu, którzy od kilku lat nie otrzymują dopłat, choć Polska jest drugim producentem tytoniu we Wspólnocie? – Przemysław Noworyta – Dyrektor Biura Polskiego Związku Plantatorów, odparł, że w Polsce jest 4.000 gospodarstw rolnych, zajmujących się uprawą tytoniu, a łącznie z pracownikami sezonowymi branża daje zatrudnienie ok. 35.000 osób. Przy czym w kwestiach środowiskowych i jakościowych polscy plantatorzy spełniają najwyższe normy. Równocześnie głównymi konkurentami są rolnicy spoza Unii Europejskiej, na przykład z Republiki Indii czy Chińskiej Republiki Ludowej, w których nie przestrzega się tak wysokich standardów.

Efekty Kongresu Polska Wieś XXI

Przemysław Noworyta – Dyrektor Biura Polskiego Związku Plantatorów przypomniał, że Unia Europejska chce zlikwidowania uprawy tytoniu na swoim terytorium. – „Jednocześnie zezwala na import kilkuset tysięcy ton spoza Wspólnoty.” – Zauważył. Do tego dochodzi zwiększenie kontyngentów bezcłowych z takich krajów jak Indie. Do grzechów Unii Europejskiej zaliczył też utrudnianie rozwoju branży nowatorskich i dużo mniej szkodliwych tytoniowych wyrobów bezdymnych, które mogą być ogromną szansą dla polskich plantatorów. Takiemu podejściu nie sprzyja dogmatyczne stanowisko polskiego Ministerstwa Zdrowia, które nie zwraca uwagi na to, że przechodzenie na tytoniowe wyroby bezdymne oddziałuje pozytywnie na zdrowie palaczy. Na plus polskich władz Przemysław Noworyta – Dyrektor Biura Polskiego Związku Plantatorów zaliczył obronę papierosów typu slim przez premiera Janusza Piechocińskiego. Jego zdaniem, również zaplanowany zakaz produkcji smakowych tytoniowych wyrobów bezdymnych uderzy w polskich rolników. – „Został on wprowadzony bezprawnie, bez zmiany unijnej dyrektywy.” – stwierdził Przemysław Noworyta – Dyrektor Biura Polskiego Związku Plantatorów. Dodał też, że rząd powinien zabiegać o to, aby Polska przyciągnęła inwestycje w nowatorską technologicznie produkcję wyrobów bezdymnych.

Henryk Smolarz – Zastępca Wójta Gminy Niemce stwierdził, że dla Lubelszczyzny, która jest tytoniowym zagłębiem, działania Unii Europejskiej, prowadzone w imię fałszywie pojętej poprawności politycznej i blokujące rozwój innowacyjnych wyrobów tytoniowych, przypominają stłuczenie termometru. – „Jeżeli pada pytanie o nastroje rolników, to niestety, plantatorów ubywa.” – Stwierdził. – „Idealistyczne myślenie, że przez zakaz produkcji tytoniu wyeliminujemy palenie, niczego nie rozwiązuje. Zapotrzebowanie jest realizowane przez import z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Federacyjnej Republiki Brazylii.” – Przypomniał Henryk Smolarz – Zastępca Wójta Gminy Niemce.

O infrastrukturze podczas Welconomy Forum in Torun

„Czy producenci tytoniu spoza Europy zacierają ręce?” – Zapytał dyrektor Damian Kuraś – wiceprezes  Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego i dyrektor Instytutu ESG. – „Chciałoby się powiedzieć: I to jak!” – Zareagował Jacek Podgórski – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego zdaniem, Komisja Europejska uderza swymi postanowieniami w plantatorów tytoniu, na czym korzystają producenci z Federacji Rosyjskiej czy też z Chińskiej Republiki Ludowej. – „Nie wiem, czy państwo sobie zdają z tego sprawę, ale to nie znane w świecie Zachodu koncerny tytoniowe są największymi światowymi graczami na rynku tytoniowym, lecz chiński koncern CNTC. Co trzeci palacz na świecie to Chińczyk.” – Ujawnił ekspert. Jak zauważył, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która nakłania zachodnie państwa do tłumienia produkcji tytoniu i ograniczania areału produkcyjnego, nabiera wody w usta w przypadku chińskiego monopolisty, na potrzeby którego wycina się puszczę amazońską. – Nie należy się zatem dziwić, że potencjalny rozwój produkcji nowatorskich produktów tytoniowych, z którymi tak mocno walczy Światowa Organizacja Zdrowia jest zagrożeniem dla chińskiego rynku. Czy zatem Światowa Organizacja Zdrowia działa w tej sprawie czysto, czy może jest tutaj drugie dno?” – Zastanawiał się Jacek Podgórski – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Celem Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” jest wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej. Druga edycja wydarzenia odbyła się w dniach 19-20 kwietnia 2023 w Warszawie. Łącznie w ramach Kongresu Polska Wieś XXI odbyło się ponad 20 różnych debat z udziałem około 100 panelistów z Polski i zagranicy.

https://agencja-informacyjna.com/instytut-biznesu-10-lat/

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG są członkami Komitetu Honorowego Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”, a partnerami medialnymi wydarzenia są: oESG.pl, RaportCSR.pl i magazyn Raport ESG. Honorowy patronat nad Kongresem „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” objął Andrzej Duda – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Partnerem strategicznym wydarzenia zostało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum Informacji /ART/ 27.04.2023