Rosną trudności polskiej nefrologii

Dynamiczna sytuacja z ostatnich dni potwierdziła konieczność kontynuowania pilnych reform służby zdrowia, uwzględniających już nie tylko wyzwania, przed jakimi stał system ochrony zdrowia przed 24 lutego 2022 r. Doszły teraz do tego te najbardziej aktualne, związane z wojną za wschodnią granicą Rzeczpospolitej Polskiej i chęcią niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

https://agencja-informacyjna.com/swiatowy-dzien-nerek-przypomina-o-profilaktyce-2/

Obszar, który wymaga istotnych i pilnych zmian systemowych to opieka nefrologiczna – konieczne stało się wdrożenie kompleksowej koordynowanej i opartej na wartości nowoczesnej opieki nefrologicznej zamiast obecnego nieefektywnego systemu.” – Uważa Andrzej Mądrala – Członek Rady Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Oczywiście środowisko – zarówno pacjentów, jak i profesjonalistów medycznych – zauważa i docenia osiągnięcia, które zostały już wypracowane w Polsce w zakresie leków dla pacjentów chorujących na nerki oraz postępujących prac w dziedzinie transplantacji, jednakże aby program leczenia chorób nerek w Polsce był kompleksowy i skuteczny, należy zadbać również o obszar dializoterapii.

Tomasz Prystacki, Prezes Zarządu Fresenius Nephrocare Polska twierdzi, że „nierównomierny populacyjnie rozkład poradni nefrologicznych, niewystarczająca i niedofinansowana opieka szpitalna w zakresie oddziałów nefrologicznych, nadmierne wymogi w zakresie zasobów ludzkich, fragmentyzacja opieki, a wreszcie niski poziom świadomości w zakresie prewencji skutkuje tym, że Polska jest państwem, w którym liczba pacjentów nowo włączanych do dializoterapii jest na jednym z najniższych poziomów w Europie, a liczba leczonych na 1.00.000 jest daleko poniżej średniej europejskiej.

https://agencja-informacyjna.com/liczby-mowia-choroby-nerek/

Rosnąca liczba tzw. late referals – czyli późno obejmowanych opieką pacjentów – oraz ich obraz kliniczny jasno pokazuje, że nadszedł czas na zmianę, która powinna skutkować optymalizacją wykorzystania ponoszonych nakładów ze szczególnym uwzględnieniem jakości i długości życia pacjentów. Do tego dochodzi bardzo trudna sytuacja finansowa ambulatoryjnych stacji dializ.

Dlatego też – poza koniecznością przygotowania zmian organizacyjnych – konieczne jest podjęcie pilnych działań celem dostosowania wyceny produktów z zakresu dializoterapii w taki sposób, aby możliwe było zachowanie obecnego potencjału stanowisk dializacyjnych i liczby ośrodków dializacyjnych, a także utrzymanie personelu w ośrodkach.

Problemy finansowe, z którymi przyszło się mierzyć polskim stacjom dializ, skutkują zamykaniem pierwszych ambulatoryjnych stacji dializ, a problemy z utrzymaniem personelu dotykają wszystkich, w tym również sektor publiczny, czego najlepszym przykładem są sytuacje obserwowane między innymi w Rybniku, Płocku czy też Suwałkach.

„Temat systemowych rozwiązań związanych z ochroną zdrowia od zawsze był w Polsce ważnym elementem debaty publicznej, dlatego też mamy olbrzymią nadzieję na zrozumienie ze strony resortu zdrowia problemu polskiej nefrologii.” – Uważa Andrzej Mądrala – Członek Rady Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Centrum Informacji /Dec/ 5.04.2022

Related Post