Rośnie udział ekologicznych produktów mleczarskich

Grupa Mlekovita od lat stawia na zrównoważony rozwój. Przedsiębiorstwo regularnie podnosi standardy w zakresie ochrony środowiska. Prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami, optymalizuje zużycie wody i energii. Modernizuje również swoje zakłady, by uczynić je jak najbardziej przyjaznymi środowisku.

W zakładach Mlekovity wdrożony jest system selektywnej zbiórki odpadów. O efektywności energetycznej firmy świadczą zaś pozytywne wyniki audytów, potwierdzone certyfikatami, wydanymi m.in. przez największe organizacje certyfikujące na świecie. W czerwcu 2021 r. Grupa otrzymała certyfikat poświadczający, że poprzez wprowadzony system obrotu paletami aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska i budowania zrównoważonego łańcucha dostaw. Dzięki temu zredukowane zostały: zużycie drewna o 65.300 dm3, co oznacza uratowanie 63 drzew, emisja dwutlenku węgla o niemal 110.000 kg (trzy okrążenia kuli ziemskiej mniej) oraz produkcja odpadów o 12.648 kg (czyli trzy pełne śmieciarki mniej).

„Idee Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uwzględniające m.in. kryteria ekologiczne, są bardzo ważnym elementem strategii Grupy Mlekovita. Dbamy o to, aby produkowane przez nas produkty były najwyższej jakości i jednocześnie przyjazne dla środowiska.” – Deklaruje Dariusz Sapiński – prezes zarządu Grupy Mlekovita.

W ramach działań pro środowiskowych Grupa Mlekovita poszerza również swój asortyment w kategorii produktów ekologicznych.

W ofercie przedsiębiorstwa jest kilkanaście produktów tego typu m. in.: mleko świeże i UHT, masło, jogurt naturalny, kefir oraz sery. Są one oznakowane unijnym logo Rolnictwa Ekologicznego, które potwierdza, że zostały wyprodukowane z surowca powstałego w gospodarstwie ekologicznym.

Proekologiczne podejście Grupy Mlekovita odnosi się także do opakowań produktów.

Przedsiębiorstwo dba o ograniczanie ilości tworzyw sztucznych w opakowaniach, m. in.: poprzez zmniejszenie grubości folii w opakowaniach sera w plastrach czy wprowadzenie kubków do jogurtów z bezpośrednim nadrukiem. Dzięki temu Mlekovita zredukowała ilość tworzyw sztucznych aż o 100.000 kg w 2020 r., a w 2021 r. – o kolejne 50.000 kg.

Centrum Informacji /KAM/ 13.07.2021

Related Post