Rozpoczął się wyścig o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”

 

Ruszyła 10, jubileuszowa edycja konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Przedsiębiorcy mogą się o nagrodę w następujących kategoriach: „Programy stażowe”, „Wolontariat”, „Motywacja”, „Edukacja”, „Zdrowie”, „Bezpieczeństwo”, „Firma przyjazna niepełnosprawnym”. Rozstrzygnięcie konkursu zapowiedziano na środę 4 listopada 2020 r.

Podstawowym celem przyznawania nagród w konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi, polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Tytuł ten przyznawany jest przedsiębiorstwom, instytucjom i samorządom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

Organizatorami konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Agencja Impressarium. W kapitule, oprócz organizatorów, zasiadają przedstawiciele takich organizacji jak: Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Centrum im. Adama Smitha, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warsaw Enterprise Institute i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Edycja Konkursu w 2020 roku jest wyjątkowo ciekawa, albowiem rozgrywa się w dobie pandemii COVID-19, która stawia przed pracodawcami nowe wyzwania oraz weryfikuje wiele deklarowanych postaw. Organizacje muszą w sposób jednoznaczny opowiadać się za wyznawanymi wartościami, które wpisują się w realizowaną misję oraz strategię, a także aktywnie planować jak w obecnych, trudnych czasach chronić wartości pracownicze. W cenie są dziś zwłaszcza dobre modele przywództwa i wzorce osobowe, które przekładają się na wszystkich pracowników.

Organizacje zainteresowane startem w konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” powinny złożyć w tej sprawie wniosek do organizatorów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://pracodawcagodnyzaufania.pl . Partnerami X edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”Track Tec, Diaverum i Kapsch Telematic Services.

Centrum Informacji /KS/ 12.10.2020

Related Post