Sąd Arbitrażowy w wirtualnej rzeczywistości

 

Od kilku miesięcy cały świat choruje na koronawirusa SARS-CoV-2. Do wirtualnej rzeczywistości przeniosło się większość przedsiębiorstw i urzędów, a powszechną formą komunikacji stała się ta za pośrednictwem Teamsa, Skype’a czy Zooma. Nieprzerwanie toczą się także rozprawy online – w Polsce prowadzą je arbitrzy jednego z największych w kraju i najważniejszego w tej części Europy sądu polubownego, czyli Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od początku pandemii zorganizowali oni już 34 rozprawy wideo, 23 telekonferencje i 13 posiedzeń hybrydowych. Mimo iż strony mają możliwość wyboru oprogramowania, to zdecydowana większość e-rozpraw odbywa się za pośrednictwem aplikacji Zoom.

W wirtualnej rzeczywistości odbywają się także tzw. „posiedzenia organizacyjne”, w czasie których omawiane są szczegóły toczących się, przed Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, sporów. W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zorganizowano też 58 rozpraw tradycyjnych, co oznacza, że rozprawy online są w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej są prawie tak samo popularne, jak posiedzenia tradycyjne. Co więcej rozprawy online wciąż są w kalendarzu arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej – do końca roku 2020 zaplanowano już 16 zdalnych posiedzeń, 9 hybrydowych oraz 5 tradycyjnych.

„Przedsiębiorcy, decydujący się na współpracę z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zgadzają się na e-postępowanie, ponieważ tego typu rozwiązanie jest bardzo wygodne, bezpieczne i szybkie. Wprowadzenie trybu online i generalnie współpracy zdalnej pozwala łatwiej działać na odległość i współpracować z klientami z innych regionów, co – nawet w czasach, gdy nie zmagaliśmy się z pandemią korona wirusa COVID-19 – było utrudnione.” – Uważa Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. – „Do tego e-postępowanie jest w stanie toczyć się szybciej. Jeszcze szybciej, bo arbitraż zawsze in plus odróżniał się od sądu powszechnego tym, że działa sprawniej. Teraz ta przewaga rośnie jeszcze bardziej.” – Przekonuje  Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Dlaczego więc rozprawy online nie są bardziej powszechne? – „Tradycyjnych rozpraw całkowicie wyeliminować się nie da – zawsze pozostaną sprawy, które choćby ze względu na stopień skomplikowania, lepiej procedować na sali. Celem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest jednak, by po ustaniu pandemii koronawirusa część spraw nadal mogła być rozpatrywana na odległość.” – Wyjaśnia Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. – Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej nawiązał współpracę  z regionalnymi oraz branżowymi Izbami Krajowej Izby Gospodarczej. W jej ramach klienci naszego sądu, którzy nie mają możliwości połączenia się z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej online, mogą korzystać z należących do tych Izb pomieszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu już dziś postępowania online są dostępne dla szerszej grupy klientów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i będą mogły być organizowane także w przyszłości, po ustaniu pandemii.” – Tłumaczy Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W arbitrażu międzynarodowym, już przed pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wszelkie sprawy organizacyjne rozwiązywano za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji. Tylko sama rozprawa, czyli punkt kulminacyjny postępowania arbitrażowego, odbywała się w tradycyjny sposób. W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wszystkie duże instytucje arbitrażowe do świata wirtualnego przeniosły całość postępowania arbitrażowego.

W Polsce Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest na tym polu prekursorem – możliwość prowadzenia rozpraw online SA KIG ma od 2015 roku. W czasie kryzysu wywołanego koronawirusem SARS-CoV–2 SA KIG działał nieprzerwanie, z zastosowaniem aktualnie obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a postępowania online stały się tu standardem nawet w czasie tzw. kwarantanny narodowej.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej  dysponuje narzędziami pozwalającymi zarówno kontynuować rozpoczęte już postępowania, jak i podejmować nowe spory. W Sądzie Arbitrażowym przy KIG spory rozstrzygane są w oparciu o Regulamin Arbitrażowy, a kodeks postępowania cywilnego stosuje się posiłkowo, dlatego w przypadkach szczególnych – z jakim niewątpliwie mamy do czynienia w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2– strony mogą uzgadniać zmianę terminów.

Centrum Informacji /US/ 23.11.2020

Related Post