Sekrety kontrolerów ruchu lotniczego

 

„Kontrolerzy ruchu lotniczego dzielą się na 2 grupy. Jedni to są pasjonaci. Drudzy przychodzą z kompletnego przypadku, zaciekawieni ofertą pracy. I nagle okazuje się, że mają takie możliwości i zdolności, że są wyśmienitymi kontrolerami ruchu lotniczego czy też kontrolerkami, bo panie też u nas pracują.” – Opowiada Janusz Janiszewski – pełniący obowiązki prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

„Kontroler ruchu lotniczego to nie jest profesja typowo męska. W organie kontroli wieżowej pracuje mniej więcej 50 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn, natomiast w kontroli zbliżania i obszaru to jest 30 proc. kobiet i 70 proc. mężczyzn. Mam jednak nadzieję, że będzie coraz więcej kobiet w tym pięknym zawodzie.” – Ujawnia Janusz Janiszewski – pełniący obowiązki prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Więcej o tym jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego? Czy kontroler ruchu lotniczego pracuje pod presją popełnienia błędu? Czy pracownicy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mogą liczyć na wsparcie psychologiczne? Jakie są minusy tej pracy? Można się dowiedzieć z wypowiedzi Janusza Janiszewskiego – pełniącego obowiązki prezesa Polskiej Agencja Żeglugi Powietrznej – udzielonej platformie edukacyjnej Akademii Zarządzania i Rozwoju. Film z wypowiedzą jest dostępny pod linkiem:

 

 

Janusz Janiszewski – pełniący obowiązki prezesa Polskiej Agencja Żeglugi Powietrznej. Jest absolwentem Akademii Sztuki Wojennej (dawniej Akademia Obrony Narodowej) na kierunku Zarządzanie Ruchem Lotniczym. Wcześniej ukończył również studia ekonomiczne na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 

Janusz Janiszewski posiada unikalną, ekspercką wiedzę i doświadczenie z obszaru planowania, rozwoju i zarządzania ruchem lotniczym. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił odpowiedzialne funkcje menadżerskie i zarządcze w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ponadto jest stałym członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, odpowiedzialnym za kwestie związane z rozwijaniem infrastruktury w związku z planowaną rozbudową sieci lotnisk w Polsce.

 

Od 2015 roku Janusz Janiszewski pełnił funkcję Dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zarządzającego strategicznymi obszarami definiującymi funkcjonowanie i planowanie rozwoju Agencji. Jest także czynnie zaangażowany w rozwój Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na arenie międzynarodowej, pełniąc liczne funkcje w gremiach międzynarodowej współpracy środowiska zarządców ruchu lotniczego na świecie, między innymi jako: Zastępca Przewodniczącego Komitetu Koordynującego GATE ONE, członek grup roboczych Komisji Europejskiej, członek grup roboczych CANSO, członek grup zadaniowych EUROCONTROL, Dyrektor Biura Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. W swojej pracy zawodowej inicjował i przeprowadzał liczne projekty innowacyjne, operacyjne i biznesowe dotyczące racjonalizacji i optymalizacji funkcjonowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Janusz Janiszewski zapowiada przebudowę ruchu lotniczego

 

W latach 2015-2017 Janusz Janiszewski był odpowiedzialny za skuteczne przeprowadzenie procesu rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej na lata 2015-2019. Przygotowane i przedstawione na forum Unii Europejskiej rozwiązania zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i wprowadzone w życie w 2017 roku. Zakończony sukcesem proces rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej zapewnił finansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych gwarantujących bezpieczeństwo i płynność ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

 

W listopadzie 2020 r. Janusz Janiszewski został członkiem Network Management Board – Rady Zarządzania Siecią, natomiast w grudniu 2019 r. oficjalnie objął także przewodnictwo w sojuszu A6 Alliance – grupie największych europejskich dostawców usług żeglugi powietrznej, w tym z Republice Federalnej Niemiec, Republice Francuskiej, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, Królestwie Hiszpanii, Republice Włoskiej itp. Podczas kadencji jako Przewodniczący Rady Sterującej A6 Janusz Janiszewski koordynuje prace nad wypracowaniem wspólnych stanowisk Sojuszu A6. 2021 r. będzie jeszcze ważniejszy w świetle omawianej obecnie zmiany pakietu legislacyjnego dotyczącego jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

 

Centrum Informacji, gospodarka, /Dec/ 01.01.2021

Related Post