Sojusz nauki i biznesu to szansa dla medycyny

 

W kwietniu 2021 r., w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, odbyło się webinarium „O roli sojuszu nauki i biznesu w rozwoju technologii medycznych w Polsce”. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy Medincus w ramach projektu „Teraz Polska Nauka”.

 

Godło „Teraz Polska” w procentach

 

W spotkaniu udział wzięli laureaci Godła „Teraz Polska”: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy Medincus; prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski z  Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; dr inż. Dawid Nidzworski z Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz z SensDx; a także prof. dr hab. inż. Joanna Polańska z Politechniki Śląskiej. Powitanie i słowo wstępne wygłosił Krzysztof Przybył prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Spotkanie prowadził dr Jarosław Górski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – doradca prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

„Pandemia korona wirusa SARS-CoV-2, zmiany demograficzne i związane z tym deficyty kadrowe personelu medycznego, a także konieczność podnoszenia standardów opieki zdrowotnej wymuszają coraz szybszy rozwój metod diagnozowania i terapii wielu chorób. Konieczne jest sięganie już nie tylko po telemedycynę, ale również po wdrożenia z dziedziny sztucznej inteligencji i robotyki. By jednak nauka mogła proponować najnowocześniejsze rozwiązania oraz realizować wdrożenia, potrzebuje partnerów ze strony biznesu i przemysłu– powiedział Krzysztof Przybył – Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

 

Rola sojuszu nauki i biznesu w rozwoju technologii medycznych

 

Prelegenci webinarium „O roli sojuszu nauki i biznesu w rozwoju technologii medycznych w Polsce” podkreślali, że warunkiem sukcesu w obszarze innowacyjnych wdrożeń w dziedzinie medycyny i life science jest pozyskanie odpowiedniego finansowania. – „Dziś jest ono już dostępne, w ramach różnych projektów, ale trzeba mieć świadomość, że na beneficjentów tych środków czekają różne pułapki, i trzeba rozważyć, czy korzystanie z nich jest opłacalne. Niektóre środki są przeznaczone na rozwój danej grupy regionów, a wykluczają inne. Są też środki, których nadrzędnym celem jest stymulowanie zatrudnienia osób, więc sięgnięcie po nie ogranicza korzystanie z usług zewnętrznych. Zatem diabeł tkwi w szczegółach, a zbyt ścisłe założenia czynią takie finansowanie ryzykownym w pewnych warunkach.” – Uważa prof. Piotr Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

 

„Nadal w wielu jednostkach badawczych obserwuje się strach przed współpracą z podmiotem prywatnym, ze względu na możliwość kwestionowania rozliczeń i celowości podjęcia takiej współpracy przez organ kontrolujący. W niektórych uczelniach obserwuje się odpływ zdolnych młodych naukowców, doktorów, którzy nie chcą walczyć z „punktozą”  i zabiegać o publikacje. Wolą zająć się konkretną działalnością gospodarczą, często w powiązaniu z zagranicznymi podmiotami. Świadomie wybierają drogę poza środowiskiem naukowym, gdzie byliby obarczeni obowiązkiem publikacji i dydaktyką, zaś wolą komercjalizować swoje badania. To podejście zmienia się na przestrzeni pokoleń. Pokolenie mojego taty, prof. Henryka Skarżyńskiego, dochodziło do swojej pozycji ciężką pracą w określonych warunkach geopolitycznych. Obecnie jest wiele alternatyw rozwoju osobistego w kraju i za granicą”. – Przekonuje prof. Piotr Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

 

Dr Zbigniew Martyka: Efekty wiary w pandemię

 

Całą relację z webinaru „Teraz Polska Nauka” można zobaczyć w serwisie YouTube na profilu Światowego Centrum Słuchu.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska istnieje od 1991 r. i ma na celu promocję polskiego biznesu: usług, produktów, innowacji, firm oraz gmin. Głównym celem statutowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest promowanie w kraju oraz za granicą polskich produktów i usług. Najlepsze produkty i usługi wyłaniane są rokrocznie w Konkursie o przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”. W larach 2007-2019 nagradzane były także gminy. Fundacja w swych działaniach koncentruje się na ciągłym umacnianiu rangi Godła „Teraz Polska” oraz dbaniu o to, by nieprzerwanie cieszyło się ono szacunkiem i autorytetem, zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Godło jest bowiem najlepszą wizytówką firmy, symbolem jej profesjonalizmu i rzetelności. Najbardziej wiarygodne świadectwo dają sami Laureaci twierdząc, że: „zdobycie Godła zwiększa prestiż firmy i zaufanie wśród biznesowych partnerów”.

 

Centrum Informacji /KAM/ 1.05.2021

Related Post