Społeczeństwo, gospodarka i środowisko na wokandzie

 

Są ludzie, którzy nie rozumieją idei organizowania targów czy konferencji biznesowych. Uważają, że są to pieniądze wyrzucone w błoto. Trochę to zabawny pogląd, zwłaszcza w konfrontacji jak poważne podmioty, angażują znaczące pieniądze na tego typu projekty. Z pewnością wiedzą co robią. Pieniądze zaś wydawane są z ogromną rozwagą.

 

https://agencja-informacyjna.com/polska-moc-biznesu-rusza-w-listopadzie/

 

Piszę tym ponieważ niebawem narodzi się nowy Kongres ESG Polska Moc Biznesu. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 3-5 listopada 2021 roku. Twórcami tego konceptu są Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei (organizatorzy Szczytu Klimatycznego TOGETAIR)

 

I Kongres ESG Polska Moc Biznesu będzie poruszał tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne, zarządzania biznesem oraz zdrowia publicznego. Jego celem jest umożliwienie wymiany myśli i poszukiwania synergii działań, które pomogą w budowaniu silnego społeczeństwa. Idea jest na tyle silna, że Mateusz MorawieckiPrezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował się objąć przedsięwzięcie patronatem. Dodam, że również reprezentowany przeze mnie Instytut Biznesu również udzielił I Kongresowi ESG Polska Moc Biznesu patronatu merytorycznego.

 

https://instytutbiznesu.com.pl/i-kongres-esg-polska-moc-biznesu/

 

Misją I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu jest stworzenie bilansu i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo. Poza biznesem na kongresie spotkają się przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej.

 

I Kongres ESG Polska Moc Biznesu będzie trwał 3 dni. Każdy z nich będzie poświęcony innej problematyce. Tematem pierwszego dnia  będzie „Społeczeństwo”. W ramach tego bloku odbędą się dyskusje dotyczące wizji polskiego społeczeństwa, aktywności fizycznej i sportu w polskim społeczeństwie, kultury jako fundamentu budowania tożsamości obywatelskiej, dopasowania edukacji wyższej i zawodowej do rzeczywistych potrzeb biznesu, dialogu międzypokoleniowy i wpływowi pandemii korna wirusa SARS-CoV-2 na zdrowie fizyczne i psychiczne Polaków.

 

Bohaterem drugiego dnia I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu będzie „Gospdarka”. W tamach tego bloku będą omawiane takie tematy jak: silna gospodarka szansą na rozwój polskiego społeczeństwa, rozwój polskich przedsiębiorstw w aspekcie efektywnego konkurowania w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych, wspieranie polskiego biznesu i zwiększanie jego konkurencyjność na arenie międzynarodowej, cyfryzacja –kluczowy aspekt w rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa , rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim i  współczesnej gospodarce oraz cele zrównoważonego rozwoju jako fundamentu strategicznego rozwoju przedsiębiorstw.

 

Trzeci dzień I Kongresu ESG Polska Moc Biznesu będzie poświęcony „Środowisku”. Tego dnia tematami obrad będą: ekologia – niezbędny krok cywilizacyjny dla Polski i Europy czy międzynarodowy populizm?, Pandemia, Powietrze, Zdrowie, Zielone Inwestycje – szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, Zielone domy i miasta – zielona energii i elektromobilność w Polsce, redukcja CO2 – Jak spełnić sektorowo wyśrubowane wytyczne Unii Europejskiej i bilans reform prawa odpadowego

 

Juliusz Bolek

Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

Centrum Informacji, jak się zarabia, 14.10.2021

 

Related Post