Społeczeństwo obdarza biznes szacunkiem

 

W okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 społeczeństwo darzy większym zaufaniem pracodawców i sektor prywatny niż rządy czy organizacje pozarządowe – wynika z najnowszego raportu Edelman Trust Barometer 2021. Ponad 60 proc. ludzi na świecie oczekuje od biznesu podjęcia działań skupionych na rozwiązywaniu problemów społecznych. Takie cele stawiają dziś przed sobą przedsiębiorstwa będące częścią globalnego ruchu B Corp, czyli podmiotów określanych mianem „najlepszych dla świata”, wśród których znajdują się także polskie organizacje – m.in. Benefit Systems.

 

Obecnie, według Edelman Trust Barometer, największy wpływ na zaufanie wobec biznesu ma zaangażowanie firm w obszarze ochrony jakości informacji, zrównoważonych praktyk czy dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wśród oczekiwań wobec pracodawców, które na początku roku najbardziej zyskały na znaczeniu, znalazły się zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz realizacja programów szkoleniowych rozwijających kompetencje zawodowe.

 

Pandemia zmieniła ogólny stan zdrowia pracowników

 

„W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, po raz pierwszy na tak dużą skalę, przedsiębiorstwa wzięły szczególną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.” – Uważa Rafał Mikołajczyk – wicedyrektor  ds. Komunikacji i CSR Benefit Systems. – „Wiele podmiotów niemal z dnia na dzień zmieniło sposób funkcjonowania i styl pracy, wdrożyło nowe rozwiązania, które miały wspierać zdrowie psychofizyczne zespołów zarówno w biurze, jak i w czasie pracy zdalnej – nie inaczej było w przypadku Benefit System, organizacji będącej twórcą Programu MultiSport, której pracownicy, od zawsze stanowią jedną z najważniejszych grup interesariuszy, okres pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 stworzył nowe potrzeby i skłonił przedsiębiorstwo do poszukiwania sposobów na ich zaspokojenie.” – Ujawnił Rafał Mikołajczyk – wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR Benefit Systems. W efekcie znaczna część opublikowanego raportu niefinansowego Grupy Benefit Systems za 2020 rok poświęcona jest działaniom odpowiadającym na wyzwania podyktowane pandemią w zakresie zdrowia fizycznego i samopoczucia.

 

„Wśród największych inicjatyw, wspierających pracowników, które Benefit Systems podjął w 2020 roku, znalazły się: opracowanie nowej strategii bezpieczeństwa sanitarnego, zapewnienie dostępu do darmowych testów przesiewowych na obecność koronawirusa SARS.CoV-2i środków ochrony osobistej, wprowadzenie długofalowych programów szkoleniowych w formule online, które wspierają pracowników w zakresie pracy zdalnej i rozwoju osobistego. Bardzo ważnym obszarem było dla Benefit Systems dostosowanie Programu MultiSport do warunków online i rozszerzenie jego oferty o rozwiązania wspierające zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Dzięki temu można było w dalszym ciągu wspierać aktywny styl życia i zdrowie zespołu, jak i setek tysięcy Polaków, korzystających z Benefit Systems. Udało się to osiągnąć m.in. poprzez uruchomioną w marcu 2020 roku akcję #WspierajKluby, w której we współpracy z Partnerami sportowymi benefit Systems w całej Polsce, możliwe było aktywizowanie użytkowników kart MultiSport podczas dedykowanych zajęć online. Powstały także zupełnie nowe produkty, jak platforma treningowa Yes2Move.com, którą również Benefit Systems udostępnił Partnerom, jako profesjonalne narzędzie, które mogli wykorzystać do rozbudowy oferty usług w tym trudnym czasie.” – Opowiada Rafał Mikołajczyk – wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR Benefit Systems.

 

Zdrowie pracownika

 

Oprócz wsparcia technologicznego Benefit Systems przekazał partnerom także 4.000.000 złotych na zakup niezbędnych preparatów do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej. Przez cały 2020 rok w kampaniach edukacyjnych Benefit Systems budował również świadomość społeczną dotyczącą wpływu regularnej aktywności fizycznej na zdrowie i odporność. Przykładem jest wakacyjna odsłona kampanii „Dobrze, że jesteś!”, której głównym celem było zachęcanie Polaków do ćwiczeń w ponownie otwartych obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz zwiększenie świadomości w zakresie obowiązujących w nich zasad sanitarnych.

 

Według raportu „Kapitał zdrowia” opracowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Stowarzyszenie HR, aż 82 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej przyznało, że w ich firmach zwiększono wydatki na inwestycje w zdrowie pracowników ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach tego samego badania pracodawcy wskazali również, że w przyszłości chcą częściej niż obecnie budować odporność psychiczną i fizyczną pracowników oraz zadbać o ich zdrowe odżywianie.

 

„Zdrowie publiczne to bardzo ważny obszar, w którym biznes odgrywa znaczącą rolę, a pandemia przyspieszyła zmianę świadomości w tym zakresie. Pracownicy narażeni są na wiele różnych dolegliwości zdrowotnych, od chorób cywilizacyjnych, przez schorzenia związane z ergonomią pracy, aż po wypalenie zawodowe czy depresję. Tym bardziej powinien cieszyć fakt, że wielu przedstawicieli zainicjowało lub rozszerzyło działania w obszarze zdrowia i zamierza je kontynuować.” – Uważa Rafał Mikołajczyk – wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR Benefit Systems.

 

Trend synergii sektora prywatnego z publicznym, w celu dbałości o zdrowie społeczeństw, widać już wyraźnie na rynkach zagranicznych. Rząd w Wielkiej Brytanii docenia znaczenie aktywności fizycznej w długofalowych planach dotyczących zdrowia publicznego, dlatego obiekty sportowe odmrażane są tam w pierwszej kolejności, a zamykane jako ostatnie.

 

Choć pandemia koronawirusa i jej skutki zdominowały dyskusję publiczną w 2020 r., społeczeństwa nie zapominają o problemach, z którymi borykają się od lat. Dziś zmiany klimatyczne wciąż są źródłem niepokoju dla 72 proc. ludzi na całym świecie.

 

„Mimo bardzo trudnej i nowej sytuacji epidemicznej, Benefit Systems, jak co roku zwrócił uwagę na 5 bardzo ważnych obszarów dla podmiotów B Corporation i zrealizował działania wspierające zarówno wspomnianych pracowników, klientów i społeczności lokalne, jak i wzmocnił system zarządzania oraz rozpoczął pracę nad strategią. Benefit Systems uwagę skupił także na sprawie środowiska naturalnego – w 2020 roku po raz pierwszy Spółka zmierzyła swój ślad węglowy. Nie jesteśmy tu wyjątkiem, takie działania stale podejmuje blisko 4.000 przedsiębiorstw w 74 państwach, należących do globalnego ruchu B Corporation.” – Wskazuje Rafał Mikołajczyk – wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR Benefit Systems.

 

Nauka i biznes w dobie SARS-CoV-2

 

Benefit Systems uzyskało certyfikację B Corporation w 2018 r., jako pierwsza spółka publiczna w Europie Środkowo-Wschodniej. Twórca Programu MultiSport był wówczas jedynym polskim przedsiębiorstwem w międzynarodowym gronie B Corporation. Dziś do tego ruchu należy już 7 organizacji działających w Polsce. Każda z nich przyjęła zobowiązanie tworzenia rozwiązań biznesowych, które będą realizowały ideę społecznej odpowiedzialności.

 

Najnowszy raport niefinansowy Benefit Systems za rok 2020 odnaleźć można na stronie internetowej: https://www.benefitsystems.pl/o-nas/odpowiedzialny-biznes/

 

Centrum Informacji

TW