Strabag dokonał słusznego wyboru

W związku z inwazją armii Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę zarząd Grupy Strabag podjął decyzję o zakończeniu działalności biznesowej na terenie agresora. Jak podkreśliła korporacja, ponad 70.000 pracowników Grupy Strabag na całym świecie solidaryzuje się z mieszkańcami Ukrainy i aktywnie pomaga ofiarom bezwzględnego wojska rosyjskiego dopuszczającego się aktów ludobójstwa i zbrodni wojennych.

https://agencja-informacyjna.com/koncerny-bojkotujace-i-wspierajace-federacje-rosyjska

Zarząd polskiej spółki Strabag potępił bezwględne zachowanie wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy.

„Jesteśmy całym sercem z walecznym narodem ukraińskim, który z pełną determinacją broni niepodległości i wartości europejskich. Ataki rakietowe wojsk rosyjskich na domy mieszkalne, szpitale, domy dziecka, hospocja i ludność cywilną spotykają się z naszym wielkim sprzeciwem. Decyzja mogła być tylko jedna – natychmiast kończymy naszą aktywność na terytorium Federacji Rosyjskiej i rozpoczynamy działania pomocowe dla Ukrainy.” – Oznajmił Wojciech Trojanowski – członek  zarządu Strabag.

Decyzja Grupy Strabag o zakończeniu działalności w Federacji Rosyjskiej została doceniona przez Dmytro Kułebę – ministra spraw zagranicznych Ukrainy.

„Z zadowoleniem przyjmuję decyzję znanej austriackiego przedsiębiorstwa Strabag o wycofaniu się z rynku rosyjskiego. To słuszny wybór i dobry przykład dla innych organizacji, którzy jeszcze nie zrozumieli, że czerpanie krwawych zysków wiąże się ze współodpowiedzialnością za rosyjską agresję i zbrodnie wojenne.” – Napisał na Twitterze Dmytro Kułeba – ministra spraw zagranicznych Ukrainy.

W obliczu tragedii dotkniętego wojną narodu ukraińskiego Grupa Strabag prowadzi i finansuje działania na terenie państw zaangażowanych w pomoc Ukrainie – w Rzeczpospolitej Polskiej, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej oraz Republice Mołdawii.

https://agencja-informacyjna.com/milosz-manasterski-francuzom-rosyjskie-pieniadze-nie-smierdza

Strabag w Polsce i 6.500 pracowników, od dnia rozpoczęcia krwawej inwazji Federacji Rosyjskiej, aktywnie wspiera działania na rzecz pomocy Ukraińcom. Przedsiębiorstwo m..in. udostępniło 12.000 m2 powierzchni na potrzeby pobytu uciekinierom z Ukrainy oraz magazynowania towarów – dzięki temu powstało nawet 900 miejsc noclegowych. Pracownicy przewieźli ponad 1.500 osób z przejścia granicznego w Medyce oraz z Zamościa do Lublina, Krakowa i Warszawy.

Strabag użyczył także 17 kontenerów sanitarnych i mieszkalnych na potrzeby tymczasowych punktów pomocy uchodźcom. Pomoc finansową w wysokości 500.000 złotych otrzymała Fundacja Siepomaga, a 100.000 złotych trafiło na zbiórkę pomocową prowadzoną przez organizację Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej.

Działania podejmowane przez Strabag został zauważone i docenione również przez Radę Miasta Lwowa.

„W tych tragicznych chwilach dla światowego pokoju, w których naród Ukrainy, na skutek działań wojennych, ponosi najcięższe ofiary, w imieniu moich rodaków pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za solidarność i wsparcie okazane Ukrainie przez Strabag.Państwa zrozumienie i wsparcie pomoże zachować to co najcenniejsze – zdrowie i życie ludności cywilnej Ukrainy, a zwłaszcza dzieci.” – Oświadczył Markijan Łopaczak – przewodniczący Rady Miasta Lwowa.

Strabag w Polsce uruchomił także pakiet działań pomocowych do ukraińskich pracowników i ich rodzin. Każdy obywatel Ukrainy zatrudniony w przedsiębiorstwie, który obecnie przebywa na terenie swojej ojczyzny otrzymał gwarancję powrotu do pracy i specjalne zasiłki. Strabag tworzy także program profesjonalnej pomocy z udziałem psychologów, którzy mówią w językach ukraińskim i rosyjskim.

Centrum Informacji /art/ źródło: Niezalezna.PL 7.04.2022