System depozytowy ma sens

W nadchodzących latach polski rynek odpadowy czeka kilka gruntownych reform, które zrewolucjonizują gospodarkę komunalną i branżę recyklingu. Ambicje Unii Europejskiej, dotyczące zamknięcia obiegu surowców, stale rosną, czego efektem są kolejne regulacje i instrumenty, mające poprawić selektywną zbiórkę, zredukować ilość odpadów kierowaną na składowiska i wzmocnić potencjał recyklingu. – Wynika z analizy „System Depozytowy. Jak zaprojektować skuteczny system?” przygotowanej przez Warsaw Enterprise Institute przygotował analizę pt.

O tym, jak zaprojektować system, aby był możliwie najbardziej efektywny w polskich realiach i jakie wyzwania przed nami stoją w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi – zastanawia się Warsaw Enterprise Institute (WEI) w najnowszej analizie „System Depozytowy. Jak zaprojektować skuteczny system?”. Czasu na implementację wytycznych Unii Europejskiej jest coraz mniej.

W 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. Dyrektywa Single-Use Plastics).

Ten dokument ustanawia poziomy w zakresie selektywnej zbiórki butelek z tworzyw sztucznych po napojach do recyklingu (np. do 2029 r. będzie to aż 90 proc.) i wprowadza wymóg, że od 2025 r. butelki plastikowe muszą zawierać co najmniej 25 proc. tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

To nie jedyne wytyczne, jakie określa Unia Europejska w zakresie recyklingu i odzysku opakowań, w odniesieniu do państw członkowskich.

Równie ważną regulacją w tym zakresie jest Dyrektywa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Przewiduje, że systemy Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) w państwach członkowskich muszą do 5 stycznia 2023 r. zostać dostosowane do wymagań dyrektywy. Chodzi o zwiększenie odpowiedzialności producentów za opakowania i ich właściwe zagospodarowanie w systemie odzysku.

„Dziś wielu ekspertów przekonuje, że równolegle z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta należałoby wdrożyć też system depozytowy na opakowania jednorazowego użytku, na wzór rozwiązań stosowanych w 10 innych krajach Unii Europeskiej. W Europie korzysta z nich ponad 133.000.000 osób, czyli średnio co czwarty mieszkaniec Unii Europejskiej. Funkcjonują one w Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Norwegii, Szwecji, Islandii i na Litwie” czytamy w analizie Warsaw Enterprise Institute pt. „Po co nam system depozytowy? I jakie wyzwania przed nami stoją?”. Jak przypomina Instytut, do wprowadzenia systemu kilkukrotnie przymierzał się też polski rząd. Zwolennikami takiego rozwiązania mają być przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jak dotąd, nie przedstawiono jednak szczegółowych propozycji.

Bez sprawnego systemu depozytowego i Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, producenci nie będą mieli surowca, by spełnić wymagania odnośnie poziomu recyklingu poszczególnych opakowań.

To już teraz wiąże się z wyższymi opłatami ponoszonymi przez nasz kraj z tytułu niskiego poziomu odzysku tworzyw sztucznych (szacunek mówi nawet o ok. 2.000.000.000 zł rocznie). Szybkie stworzenie efektywnego systemu zagospodarowania i dalszego przetwarzania odpadów opakowaniowych jest zatem sprawą istotną, nie tylko ze względu na ekologię, co finanse.

Centrum Informacji /KAM/ 4.03.2021

Related Post