Aptekarze będą szczepić

Aptekarze będą szczepić

    Szczepienia przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 wkraczają w kolejny etap. Po wejściu w życie Ustawy o zawodzie farmaceuty, możliwe stało się wykorzystanie potencjału aptek i ich personelu, aby przyspieszyć proces masowego szczepienia społeczeństwa.   Apteka jest często pierwszym miejscem, w którym pacjenci poszukują wsparcia i pomocy. Farmaceuci to grupa zawodowa, która szczególnie dobrze rozumie potrzeby zdrowotne oraz codzienne problemy lokalnych społeczności. Jednocześnie przedstawiciele tej profesji mają szeroką wiedzę i kompetencje, które pozostają niewykorzystane, gdy ich…

Czytaj więcej

Inspektoraty Farmaceutyczne zmieniają rynek apteczny

Inspektoraty Farmaceutyczne zmieniają rynek apteczny

  Od chwili wprowadzenia ustawy „Apteka dla Aptekarza” w 2017 r. liczba aptek spadła o 1200. Maleje również ogólna liczba farmaceutów zatrudnionych w aptekach. Od tego czasu Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne i Główny Inspektorat Farmaceutyczny uzyskały uprawnienia nie znane do tej pory w żadnej innej branży. Mogą zamykać apteki na drodze prawomocnych decyzji, które podważyć może jedynie sąd administracyjny. Inspektoraty Farmaceutyczne stały się wyrocznią dla wielu aptek. Mają one możliwość decydowania nie tylko o jakości świadczonych…

Czytaj więcej

Inspektor farmaceutyczny zamyka apteki

Inspektor farmaceutyczny zamyka apteki

  Pod koniec lipca 2020 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (WIF) wydał 12 decyzji, w których 12 spółkom, prowadzącym apteki „Dbam o Zdrowie” (DOZ) dał pół roku na dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów prawa, co może spowodować ich natychmiastowe zamknięcie. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że grupa kapitałowa prowadząca apteki „Dbam o Zdrowie” przekroczyła w województwie limit 1 proc. prowadzonych aptek. Ich właściciel, Pelion, odniosła się do tych zarzutów. Spółka zdecydowanie je odrzuca i utrzymuje,…

Czytaj więcej