Inspektoraty Farmaceutyczne zmieniają rynek apteczny

Inspektoraty Farmaceutyczne zmieniają rynek apteczny

  Od chwili wprowadzenia ustawy „Apteka dla Aptekarza” w 2017 r. liczba aptek spadła o 1200. Maleje również ogólna liczba farmaceutów zatrudnionych w aptekach. Od tego czasu Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne i Główny Inspektorat Farmaceutyczny uzyskały uprawnienia nie znane do tej pory w żadnej innej branży. Mogą zamykać apteki na drodze prawomocnych decyzji, które podważyć może jedynie sąd administracyjny. Inspektoraty Farmaceutyczne stały się wyrocznią dla wielu aptek. Mają one możliwość decydowania nie tylko o jakości świadczonych…

Czytaj więcej

Inspektor farmaceutyczny zamyka apteki

Inspektor farmaceutyczny zamyka apteki

  Pod koniec lipca 2020 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (WIF) wydał 12 decyzji, w których 12 spółkom, prowadzącym apteki „Dbam o Zdrowie” (DOZ) dał pół roku na dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów prawa, co może spowodować ich natychmiastowe zamknięcie. Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że grupa kapitałowa prowadząca apteki „Dbam o Zdrowie” przekroczyła w województwie limit 1 proc. prowadzonych aptek. Ich właściciel, Pelion, odniosła się do tych zarzutów. Spółka zdecydowanie je odrzuca i utrzymuje,…

Czytaj więcej