Spory korporacyjne trafią do arbitrażu

Spory korporacyjne trafią do arbitrażu

Okrągły stół ds. arbitrażu korporacyjnego zakończył obrady. Na podstawie głosów w dyskusji i materiałów zebranych podczas prac Zespołu zostanie zmodyfikowany projekt „Regulaminu dodatkowego w sporach uchwałowych”, następnie zostanie on przedłożony Radzie Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego Krajowej Izby Gospodarczej pod obrady. Projektowi towarzyszyć będzie modelowa klauzula arbitrażowa. „Wydaje się, że po przyjęciu regulaminu korporacyjnego w 2021 r., możliwy będzie arbitraż instytucjonalny przed Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej co najmniej w sporach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały…

Czytaj więcej

Polski arbitraż według światowych standardów

Polski arbitraż według światowych standardów

Jakie są nowe granice arbitrażu? – zastanawiali się uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie wydarzenia starano się odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się po zmianie przepisów dot. postępowań arbitrażowych. Nowe przepisy doprecyzowują m.in. kryteria tzw. zdatności arbitrażowej, co oznacza, że  sądy polubowne po zmianie mogą rozstrzygać jeszcze więcej sporów. Zmiana umożliwia także „odciążenie” sądów powszechnych w rozstrzyganiu spraw gospodarczych, a przedsiębiorcom otwiera…

Czytaj więcej