Alior TFI odrabia straty

Alior TFI odrabia straty

  Aktywa Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekroczyły ponad 1.000.000.000 złotych. Po trudnym drugim kwartale 2020 r., w trzecim Alior TFI osiągnął rekordową sprzedaż netto zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych na poziomie 287 mln zł. Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odrobił straty z pierwszej połowy roku 2020, spowodowane pandemią koronawirusa SARS–CoV–2, oraz, w stosunku do stanu z końca 2019 r., spółka zwiększyła aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych o 26 proc., a od końca trzeciego kwartału…

Czytaj więcej