Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek w czasie epidemii

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek w czasie epidemii

12 maja to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W czasie epidemii personel medyczny stanął na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać o ich poświęceniu i zaangażowaniu w walkę z wirusem, ale też codzienną pracę przy chorych cierpiących na inne choroby. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek stwarza możliwość do dialogu na temat szans i rozwiązań usprawniających pracę w tym zawodzie. Zawód pielęgniarki czy pielęgniarza ma ogromną społeczną wartość. Jednak, według Rankingu Barometru Zawodów z 2018 r., z…

Czytaj więcej

Stacje dializ w obliczu koronawirusa

Stacje dializ w obliczu koronawirusa

Dializy są terapią ratującą życie, a najczęstszymi pacjentami, którzy są jej poddawani to osoby powyżej 60 roku życia. Pacjenci z niewydolnością nerek często mają również inne, dodatkowe schorzenia. W zderzeniu z zagrożeniem, jakim jest koronawirus, są więc w grupie podwyższonego ryzyka. Diaverum, które jest największym w Europie i wiodący na skalę światową niezależnym dostawcą usług w zakresie leczenia chorób nerek, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów podczas terapii powołało zespół kryzysowy, który ustalił główne kierunki postępowania wobec…

Czytaj więcej

Leczenie nerkozastępcze i jego historia w Polsce

Leczenie nerkozastępcze i jego historia w Polsce

Momentem przełomowym w życiu wielu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek jest kwalifikacja do dializowania i wpisanie na listę oczekujących na przeszczep. Leczenie dializami może trwać nawet całe życie, jednak dostępna obecnie dializoterapia w niczym nie przypomina leczenia nerkozastępczego sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy pierwsze aparaty do hemodializy dotarły do Polski. W 1958 r. w Polsce pojawiły się dwie pierwsze sztuczne nerki. O ich zakup zabiegali prof. Jan Roguski z Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu…

Czytaj więcej