Karta Praw Dziecka w Biznesie została podpisana

Karta Praw Dziecka w Biznesie została podpisana

  Centrum Informacji: Karta Praw Dziecka w Biznesie stanowi wyraz szacunku środowisk biznesowych i społecznych dla praw wszystkich dzieci i jest zobowiązaniem organizacji do ich ochrony. Została ona uroczyście podpisana w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, w Warszawie. Karta Praw Dziecka w Biznesie została podpisana przez Fundację Dorastaj z Nami, Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z innymi organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami. Dokument stanowi deklarację, w której środowiska biznesowe wyrażają uznanie dla praw dziecka i zobowiązują…

Czytaj więcej