Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek z szansą na odroczenie dializ

Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek z szansą na odroczenie dializ

  Czy Ministerstwo Zdrowia złagodzi kryteria wejścia do terapii zachowawczej? Centrum Informacji: Od marca 2021 roku w Polsce obowiązuje program lekowy ketoanalogami aminokwasów dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Wejście terapii na listę refundacyjną wzbudziło duży entuzjazm i nadzieję w środowisku pacjentów nefrologicznych, szczególnie wśród osób, dla których terapia ta stanowi realną szansę na odroczenie dializ i utrzymanie dobrej jakości życia. Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych – znaczenie świadomości i wsparcia w leczeniu chorób nerek Niestety…

Czytaj więcej