Karta Praw Dziecka w Biznesie została podpisana

Karta Praw Dziecka w Biznesie została podpisana

  Centrum Informacji: Karta Praw Dziecka w Biznesie stanowi wyraz szacunku środowisk biznesowych i społecznych dla praw wszystkich dzieci i jest zobowiązaniem organizacji do ich ochrony. Została ona uroczyście podpisana w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”, w Warszawie. Karta Praw Dziecka w Biznesie została podpisana przez Fundację Dorastaj z Nami, Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z innymi organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami. Dokument stanowi deklarację, w której środowiska biznesowe wyrażają uznanie dla praw dziecka i zobowiązują…

Czytaj więcej

Raport Fundacji Dorastaj z Nami nagrodzony

Raport Fundacji Dorastaj z Nami nagrodzony

    Fundacja Dorastaj z Nami zdobyła nagrodę główną za swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 w kategorii organizacje pozabiznesowe. Konkurs, już po raz 16, zorganizowały Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Zespół jury nagrodził raport za wiarę i wysiłek w dialog z interesariuszami oraz ich zaangażowanie w proces tworzenia publikacji. Jurorzy docenili także przeprowadzenie przez Fundację Dorastaj z Nami szerokich konsultacji oraz ukazanie działań w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.    …

Czytaj więcej