Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek z szansą na odroczenie dializ

Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek z szansą na odroczenie dializ

  Czy Ministerstwo Zdrowia złagodzi kryteria wejścia do terapii zachowawczej? Centrum Informacji: Od marca 2021 roku w Polsce obowiązuje program lekowy ketoanalogami aminokwasów dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Wejście terapii na listę refundacyjną wzbudziło duży entuzjazm i nadzieję w środowisku pacjentów nefrologicznych, szczególnie wśród osób, dla których terapia ta stanowi realną szansę na odroczenie dializ i utrzymanie dobrej jakości życia. Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych – znaczenie świadomości i wsparcia w leczeniu chorób nerek Niestety…

Czytaj więcej

Rosną trudności polskiej nefrologii

Rosną trudności polskiej nefrologii

Dynamiczna sytuacja z ostatnich dni potwierdziła konieczność kontynuowania pilnych reform służby zdrowia, uwzględniających już nie tylko wyzwania, przed jakimi stał system ochrony zdrowia przed 24 lutego 2022 r. Doszły teraz do tego te najbardziej aktualne, związane z wojną za wschodnią granicą Rzeczpospolitej Polskiej i chęcią niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. „Obszar, który wymaga istotnych i pilnych zmian systemowych to opieka nefrologiczna – konieczne stało się wdrożenie kompleksowej koordynowanej i opartej na wartości nowoczesnej…

Czytaj więcej