Ukryty potencjał pokolenia Power generation

Ukryty potencjał pokolenia Power generation

Power Generation, czyli pokolenie osób w wieku 50+ aktywnych na rynku zawodowym, do 2050 r. może stanowić nawet połowę polskiego społeczeństwa. W takich państwach jak Republika Federalna Niemiec czy Królestwo Danii pracuje ponad 60 proc. osób w wieku 55-64 lat. W Rzeczpospolitej Polskiej, według Eurostatu, poziom aktywności zawodowej seniorów wynosi ponad 40 proc. Zdaniem ekspertów zwiększenie tej aktywności przyniosłoby Polsce wzrost Produktu Krajowego Brutto nawet o 66.000.000.000 dol. Jak to osiągnąć? Rozmawiali o tym eksperci…

Czytaj więcej