Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek w czasie epidemii

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek w czasie epidemii

12 maja to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W czasie epidemii personel medyczny stanął na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać o ich poświęceniu i zaangażowaniu w walkę z wirusem, ale też codzienną pracę przy chorych cierpiących na inne choroby. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek stwarza możliwość do dialogu na temat szans i rozwiązań usprawniających pracę w tym zawodzie. Zawód pielęgniarki czy pielęgniarza ma ogromną społeczną wartość. Jednak, według Rankingu Barometru Zawodów z 2018 r., z…

Czytaj więcej