Rząd chce byśmy pili więcej piwa?

Rząd chce byśmy pili więcej piwa?

Jednym z pierwszych projektów ustaw, którym zajął się nowy parlament jest podwyżka akcyzy na alkohol, piwo i papierosy o 10 proc. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała poprawkę, która, wbrew woli rządu, ma cofnąć podwyżkę tego podatku do, planowanego wcześniej, poziomu wzrostu o 3 proc. Patrząc jednak na rozkład głosów w Sejmie, wątpliwe jest, by zmiana izby wyższej miała szansę na przegłosowanie.   Tymczasem, branża alkoholowa wskazuje, że tłumaczenie przez rząd potrzeby podwyżki chęcią…

Czytaj więcej