Przyjaciel Warmii

Przyjaciel Warmii

„Przyjaciel Warmii” to honorowy tytuł przyznawany osobom i instytucjom, których działania kształtują tożsamość regionalną mieszkańców oraz przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego Warmii. Pomysłodawcą i organizatorem jest stowarzyszenie „Dom Warmiński”.   Wyróżnienia „Przyjaciel Warmii” mają już swoją tradycję. Przyznawane są od 2006 roku. Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja regionalnej tożsamości i krajobrazu kulturowego regionu oraz uhonorowanie osób i działań podnoszących atrakcyjność turystyczną regionu. Kandydatów do tytułu „Przyjaciel Warmii” mogą zgłaszać osoby fizyczne, środowiska,…

Czytaj więcej