Teraz najważniejsza jest elastyczność

Andrzej Arendarski jest prezesem Krajowej Izby Gospodarczej, organizatora konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania przyznawany jest firmom, instytucjom i samorządom, które w swojej polityce wewnętrznej wprowadzają interesujące, a zarazem skuteczne rozwiązania.

Pracodawca Godny Zaufania jest konkursem zapoczątkowanym w 2009 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Inicjatywa organizowana jest we współpracy z innymi wybitnymi organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami takimi jak: Instytut Staszica (partner merytoryczny), Centrum im. Adama Smitha, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Warsaw Enterprise Institute, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Impressarium — organizator techniczny Konkursu.

„Podstawowym celem konkursu jest promowanie wśród polskich pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi, polityki pracowniczej i socjalnej.” – powiedział Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej– „Chcemy, by nasza inicjatywa przyczyniła się do promowania dobrych wzorców. Polskie firmy bardzo często realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty inicjatywy adresowane do pracowników. Warto je nagłaśniać. Dobry przykład idzie z góry — wierzymy, że wyróżnienie najbardziej interesujących programów realizowanych przez przedsiębiorców będzie inspiracją dla innych firm” – dodał Andrzej Arendarski.

Czynników odpowiedzialnych za sukces konkursu jest wiele. Głównym z nich jest prestiżowa kapituła odpowiedzialna za wybór nominowanych instytucji. Ponadto kryteria wyboru są bardzo wymagające. Popularność konkursu wynika również z tego, że pracodawcy są coraz bardziej świadomi znaczenia wizerunku i reputacji rynkowej, a konkurs Pracodawca Godny Zaufania to jedna z pierwszych w Polsce inicjatyw, która pozwala na promowanie firm wyjątkową polityka pracowniczą. Rynek pracy na przestrzeni lat bardzo ewoluował, przede wszystkim dzięki spadkowi bezrobocia, rosnącej liczby stanowisk, lepszym warunkom pracy i płac, a także rozwojowi technologii które wspierają pozyskiwanie pracowników. Rozwój ten wpływa również na pracodawców i ich podejście do zatrudnianych osób.

Jak uważa Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, pracodawcy coraz chętniej chwalą się swoim podejściem do pracowników. „Powinni to robić, aby być bardziej atrakcyjni w oczach pracowników. Oczywiście można się chwalić, jeśli jest czym. Wcześniej możliwości pracodawców na tym polu były skromniejsze. Teraz przedsiębiorcy mają do zaoferowania swoim kadrom naprawdę wiele. Powstaje mnóstwo inicjatyw dla pracowników, wolontariatów, programów szkoleniowych. Im więcej firm będzie się takimi działaniami chwaliło, tym większa zachęta dla pozostałych.” – uważa Andrzej Arendarski.

Do konkursu Pracodawca Godny Zaufania zgłaszają się przedsiębiorcy z różnych sektorów gospodarki. Istotne jest by ich marka była rozpoznawalna, a działania wyróżniały się. Najwięcej zgłoszeń jest od spółek, które zatrudniają powyżej tysiąca osób, bowiem im większe przedsiębiorstwo, tym więcej jest w stanie zaoferować pracownikom. Posiadanie przez firmę tytułu Pracodawcy Godnego Zaufania jest dla kandydatów dodatkowym sygnałem, że mogą mieć w danej firmie lepsze warunki.

Według Andrzeja Arendarskiego do osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu efektywnej polityki pracowniczej potrzeba wielu elementów.- „Lista czynników decydujących o sukcesie jest długa: określenie ilościowych i jakościowych potrzeb w dziedzinie zasobów pracy, kompetentna rekrutacja i dobór fachowców, zarządzanie kompetencjami menedżerów i pracowników, a także umiejętne obsadzenie poszczególnych stanowisk, tworzenie i rozwój zespołów oraz skuteczne przywództwo.” – wymienia Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. – „Efektywna polityka pracownicza wymaga też stałego monitorowania efektywności pracy w firmie, przyczyn wzrostów i spadków oraz analizy potrzeb jednostek w przedsiębiorstwie. Nie bez znaczenia jest również odpowiednie projektowanie, wdrażanie oraz przekształcanie systemów motywacyjnych i komunikacji.” – dodaje Andrzej Arendarski.

Pracodawcy mają przed sobą wiele wyzwań, zwłaszcza, że w ostatnich miesiącach rynek pracowniczy uległ dużym zmianom. Wpłynęło to również na personalną politykę przedsiębiorstw. Firmy musiały przejść reorganizację, a pracodawcy muszą non stop monitorować zmieniające się rynek i dostosowywać się do jego potrzeb. Najważniejszym elementem jest więc elastyczność.

Konkurs Pracodawca Godny Zaufania nie kieruje się konkretnymi kategoriami. Kapituła stara się wyłaniać tych przedsiębiorców, którzy wprowadzają rozwiązania innowacyjne i skuteczne. Polski biznes ma jednak dziedziny, w których widać pewne niedociągnięcia i nad którymi należy pracować. Zdaniem Andrzeja Arendarskiego jest to na przykład promowanie wolontariatu wśród pracowników a także bycie firmą przyjazną osobom z niepełnosprawnościami.

Jubileuszowa, dziesiąta już, edycja Pracodawcy Godnego Zaufania  przypada w trudnym dla biznesu momencie. Tym większe jest oczekiwanie wobec pracodawców, by się wykazali z jak najlepszej strony. Pandemia stała się dobrym momentem do oceny i wyróżnienia troskliwych pracodawców.

„Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowo istotna, ponieważ w dobie pandemii COVID-19 organizacje muszą w sposób jednoznaczny opowiadać się za wartościami, które wpisują się w ich misję i strategię, a także aktywnie planować, jak w obecnych trudnych czasach chronić wartości pracownicze. W cenie są dziś zwłaszcza dobre modele przywództwa i wzorce osobowe, które oddziałują na wszystkich pracowników.” – stwierdza Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

W poprzedniej edycji konkursu, w poszczególnych kategoriach nagrodzono: Programy stażowe — Emitel, Wolontariat — PGE Polska Grupa Energetyczna, Motywacja — Benefit Systems, Edukacja — Żabka, Bezpieczeństwo — Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Firma Przyjazna Niepełnosprawnym — Poczta Polska. Nagrodę specjalną za wszystkie działania skierowane do pracowników przyznano PwC. Wyróżniono również dziennikarzy: Annę Popek i Michała Dobrołowicza.

Rozstrzygnięcie jubileuszowej, X. edycji konkursu Pracodawca Godny Zaufania odbędzie się w listopadzie 2020 roku. Partnerami wydarzenia są  Diaverum, Kapsch oraz Track Tec. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Stołeczne Warszawa.

Andrzej Arendarski  jest polskim politykiem i działaczem gospodarczym. Doktor nauk humanistycznych. Poseł na Sejm X i I kadencji, minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 2002-2006 był przewodniczącym Stronnictwa Demokratycznego. Od wielu lat piastuje stanowisko prezesa Krajowej Izby Gospodarczej.

Centrum Informacji / now / 06.10.2020

Related Post