Trwają obchody podwójnego srebrnego jubileuszu: 25-lat Związku Literatów na Mazowszu i czasopisma „Ciechanowskie Zeszyty Literackiego”

 

Centrum Informacji: Przez cały rok trwają obchody podwójnego srebrnego jubileuszu: 25-lat Związku Literatów na Mazowszu i czasopisma „Ciechanowskie Zeszyty Literackiego”. W październiku 2023 r. temat ten był prezentowany na Ciechanowskiej Jesieni Poezji. To jednak nie koniec.

Z okazji 25-lecia Związku Literatów na Mazowszu odznaczenie resortowe Srebrny Medal „Gloria Artis – Zasłużony kulturze polskiej otrzymała dr Teresa Kaczorowska, przyznany przez prof. Piotra Glińskiego – Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, za osiągnięcia twórcze oraz zaangażowanie w rozwój kultury i ochronę dziedzictwa narodowego. W jego imieniu aktu dekoracji dokonała pani Anna Cicholska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Wiktor Golubski i Krzysztof Turowiecki zostali wyróżnieni odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Natomiast Orderem Pro Mazovia przyznanym przez Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego zostali wyróżnieni Juliusz Erazm Bolek i Piotr Kaszubowski.

Poetyckie “Listy do Marii Konopnickiej”

We wtorek 14 listopada 2023 r., o godz. 17.00 odbędzie się jubileuszowe spotkanie Związku Literatów na Mazowszu, w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina przy ul. Warszawskiej 142 w Sannikach. Dzień później w środę 15 listopada 2023, „Wieczór poetycko-muzyczny” również o godz. 17.00 w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, Mediateka eMka, przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 B, w Płocku. W programie wydarzeń prelekcja dr Teresy Kaczorowskiej – prezes Związku Literatów na Mazowszu, poezja, muzyka, otwarcie wystawy jubileuszowej, prezentacja wydawnictw Związku Literatów na Mazowszu oraz płyty muzycznej „Podróż do Erato”.

Magiczna płyta muzyczna „Podróż do Erato” Wojtka Gęsickiego

Płyty „Podróż do Erato” zawiera utwory 14. poetów ze Związku Literatów na Mazowszu, do której muzykę skomponował i wykonał Wojtek Gęsicki – bard, kompozytor, autor tekstów, wykonawca. Na płycie znalazły się następujące utwory: „Smutna ulica” (Igor Kantorowski), „Zamierz do Erato” (Teresa Kaczorowska), „Po burzy” (Witold Golubski), „Cmentarz przy Ostrołęckiej” (Piotr Kaszubowski), „Wigilia” – fragment (Zofia Humięcka), „Czego Jaś się nie nauczy” (Krzysztof Turowiecki), „”Nie jestem” (Marianna Olkowska), „Do jednej z pań” (Zdzisław Zembrzycki), „Styczeń, Lipiec, Grudzień” – kompilacja (Juliusz Erazm Bolek), „Kokosiło się jajeczko” (Barbara Sitek-Wyrębek), „Dotyk Boga” (Dariusz Węcławski), „Pieśń do domu” (Wojtek Gęsicki), „Zmierzch” (Stefan Chojnowski), „Życiorys” (Marek Janusz Piotrowski).

Nowa płyta „Podróż do Erato”

W czwartek, 16 listopada 2023 r., o godz.17.00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Krzywa Hala) przy ul. Piłsudzkiego 1 w Ciechanowie odbędzie się spotkanie „Sekrety życia. Kalendarz poetycki” z poetą Juliuszem Erazmem Bolkiem, laureatem Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. Wydarzenie będzie poświęcone poematowi, który m. in. został przetłumaczony na ponad 30 języków i pobił rekord Guinnessa. Zafascynowali się nimi inni artyści tacy jak Luiza Kwiatkowska, Franciszek Maśluszczak, Maria Gładkowska, Anna Samusionek i Maciej Rajzacher.

Również w Ciechanowie, na ul. Warszawskiej, do czwartku 30 listopada 2023 r. można oglądać jubileuszową, bardzo ciekawą, ekspozycję historycznych zdjęć, z wiązanych z twórcami skupionymi w Związku Literatów na Mazowszu, którą pomógł przygotować Urząd Miasta w Ciechanowie.

Jan Stępień: Tęsknota Juliusza Erazma Bolka do raju utraconego

Wyjątkowy periodyk literacki

Czasopismo „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” to periodyk ukazujący się corocznie od 1999 roku. Premiery nowych numerów czasopisma mają miejsce podczas Jesieni Poezji. Redaktorem naczelnym od początku istnienia pisma „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” jest dr Teresa Kaczorowska. Periodyk jest wydawane przez Związek Literatów Na Mazowszu, finansowo wspierany są przez samorządy lokalne. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” co roku mają swój indywidualny tytuł i kolor, a także wiodący temat. Coroczny numer poświęcony jest, w jednej trzeciej w 300 stronicowym numerze pisma, w szczególności jednemu twórcy, związanemu z północnym Mazowszem. Dotychczasowe periodyki były dedykowane m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Maciejowi K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu, Brunonowi D. hr. Kicińskiemu, Bronisławie Włodkównie, Wiktorowi Teofilowi Gomulickiemu i Stefanowi Gołębiowskiemu, Teodorowi Leonardowi Młynarskiemu, Czesławowi Słońskiemu. Na pozostałych stronach periodyku twórczość swoją prezentują autorzy z regionu, Polski i zagranicy. Na końcu każdego numeru „Ciechanowskiego Zeszytu Literacki” jest zawsze Kronika z życia Związku Literatów na Mazowszu, dokumentująca ważny wkład tego stowarzyszenia w kulturę Mazowisza i Polski. Periodyk jest dostępny w głównych bibliotekach w Polsce i zagranicą, a w wersji elektronicznej na stronie Związku Literatów na Mazowszuwww.zlmaz.pl.

Prestiżowa organizacja literacka

Związek Literatów na Mazowszu jest niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi pióra. Powołano ją 4 czerwca 2009 r. Narodziny tej samodzielnej organizacji literackiej zainicjowali członkowie istniejącego od 1997 r. w Ciechanowie Oddziału Związku Literatów Polskich. Nowo powołany Związek Literatów na Mazowszu jest odpowiedzią na brak reakcji i wyjaśnień w związku z doniesieniami o agenturalnej przeszłości większości członków Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie.

Związek Literatów na Mazowszu publikuje co roku kilka autorskich i zbiorowych książek – za najlepszą przyznaje od 17 lat statuetkę „Złote Pióro”. Od 1999 r. organizacja wydaje swój periodyk – „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, redagowany od początku przez dr Teresę Kaczorowską (prezes Związku). Liczące ponad 300 stron pismo jest sponsorowane przez lokalne samorządy, co roku przypomina sylwetkę pisarza z regionu i stało się już cenną i trwałą wartością kultury, nie tylko na Mazowszu.

Związek Literatów na Mazowszu jest sprawdzonym wydawcą, prowadzi też promocje książek, spotkania z pisarzami oraz współorganizuje znane imprezy literackie, jak: Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO, Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, Wiosnę Literatury w Gołotczyźnie, Ciechanowskie Jesienie Poezji. Współpracując z innymi instytucjami, szkołami, muzeami, bibliotekami, organizacjami i z samorządami wszystkich szczebli Związek Literatów na Mazowszu współorganizuje również trzy Ogólnopolskie Konkursy Literackie: „O Laur Zygmunta z Opinogóry”, „O Laur Posła Prawdy”, „O Laur Sarbiewskiego”. 

Centrum Informacji, /DEC/ 12.10.2023