TVP i Emitel podpisały nową umowę

Telewizja Polska i spółka Emitel zawarły umowę na dystrybucję programów TVP na Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Umowa obejmuje realizację usługi nadawania programów telewizyjnych oraz zmianę standardu nadawania i kodowania, która będzie realizowana w 2022 r. Umowa została zawarta na 10 lat.

Naziemna Telewizja Cyfrowa jest popularną platformą odbioru telewizji w Polsce, a widzowie mogą odbierać prawie 30 darmowych programów. Telewizja naziemna jest też najważniejszą platformą dystrybucji treści publicznego nadawcy. Blisko 100 proc. populacji Polski znajduje się w zasięgu nadajników multipleksu 3. Dzięki darmowemu odbiorowi z tradycyjnych anten, każdego dnia miliony widzów w kraju mogą korzystać z możliwości odbioru popularnych programów TVP.

Nowa umowa pomiędzy Telewizją Polską a Emitel dotyczy nadawania programów na MUX-3.  Chodzi o programy: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Info HD, TVP Sport HD, TVP Historia oraz TVP3. Współpraca dotyczyć będzie także budowy platformy teleinformatycznej zapewniającej emisję sygnałów produkcyjnych między oddziałami terenowymi a centralą nadawcy, a także uwzględnia zapisy odnoszące się do zmiany standardu nadawania i kodowania z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC. Zmiany kanałowe w ramach procesu refarmingu prowadzone są w etapach i przypadają na rok 2020 oraz 2022. Zmiana standardu nadawania na DVB-T2/HEVC nastąpi w 2022 r.

„Cieszę się z podpisania  nowej umowy z Emitelem, naszym wieloletnim, sprawdzonym partnerem. – Powiedział Jacek Kurski, pełnomocnik Prezesa Telewizji Polskiej. – „Zawierając  długoterminową umowę na nadawanie cyfrowe programów TVP z multipleksu trzeciego realizujemy misję nadawcy publicznego, poprzez zagwarantowanie widzom bezpłatnego dostępu do naszych programów w całej Polsce. Kontynuując współpracę z Emitelem zapewniamy również powszechny dostęp Polaków do najnowszych technologii, takich jak telewizja hybrydowa oraz dalszy rozwój naziemnej telewizji cyfrowej poprzez zmianę standardu nadawania w perspektywie dwóch lat. Dzięki temu widzowie będą mogli bezpłatnie korzystać z dostępu do większej ilości atrakcyjnych treści w najlepszej jakości – zarówno nadawanych w HD jak i 4K – oferowanych przez Telewizję Polską.” – Uważa Jacek Kurski, pełnomocnik Prezesa Telewizji Polskiej.

Poprzednia umowa obowiązywała od 2010 r. i dotyczyła zaprojektowania i budowy sieci nadawczej DVB-T wraz z usługą emisji sygnału trzeciego multipleksu. Dzięki współpracy z Emitelem, nadawca publiczny zmienił standard nadawania telewizji z analogowego na cyfrowy. „Zawarcie nowej, 10-letniej umowy i kontynuacja współpracy z naszym strategicznym partnerem jakim jest Telewizja Polska.” – Wyjaśnia Andrzej J. Kozłowski, prezes zarządu Emitel. – „To bardzo istotne wydarzenie dla Emitela. To jednocześnie szansa na wspólne rozwijanie naziemnej telewizji cyfrowej, która cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Docelowa zmiana standardu emisji na DVB-T2/HEVC pozwoli nadawcy rozwijać platformę dystrybucji treści na czym skorzystają widzowie w Polsce.” – Uważa Andrzej J. Kozłowski, prezes zarządu Emitel.

Telewizja naziemna, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, wykorzystywała do tej pory do nadawania naziemnego częstotliwości z zakresu 470 – 790 MHz. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wszystkie kraje członkowskie muszą zwolnić pasmo 700 MHz na potrzeby budowy sieci 5G przez operatorów komórkowych. Oznacza to konieczność przebudowy sieci nadawczej i przeniesienia emisji programów telewizji naziemnej w Polsce na inne częstotliwości niż obecnie używane. W porozumieniu z regulatorami rynku, projekt został zaplanowany na kilka etapów i zakończy się w czerwcu 2022 r. Wówczas nastąpi przełączenie standardu nadawania na DVB-T2 kodowania na HEVC. W porównaniu z obecnie funkcjonującym standardem (DVB-T/MPEG-4), DVB-T2/HEVC pozwala efektywniej wykorzystać częstotliwości i zwiększyć ilość dostępnych kanałów.

 

Centrum Informacji /CIE/ 06.08.2020

 

Related Post