Udany kwartał PragmaGO

 

 

Fintech PragmaGO po trzecim kwartale 2022 kontynuuje dynamikę wzrostu na poziomie 60 proc. Spółka przekroczyła 1.150.000.000 zł obrotu, z czego 419.000.000 zł przypadło na trzeci kwartał. W stabilnym tempie rośnie faktoring. Pomimo iż jest to produkt dojrzały (najdłużej w ofercie PragmaGO), w dalszym ciągu generuje dynamikę na poziomie 49 proc. rok do roku. Innowacyjne produkty pożyczkowe online rosną jeszcze szybciej – 308 proc. rok do roku. Przybywa też klientów. W trzecim kwartale Pragma GO obsłużyła 6.363 podmiotów – to aż 67 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2021 roku. Spółka sfinansowała 55.317 faktur (wzrost o 81 proc. rok do roku).

 

„Podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw potrzebują zewnętrznego finansowania, Fintech PragmaGO spełnia ich potrzeby, dając wygodny dostęp do pieniędzy online.” – Wyjaśnia Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu PragmaGO. – „Spółka zwiększa i dywersyfikuje portfel klientów, oferując factoring i lekkie pożyczki. To produkty przede wszystkim dla przedsiębiorstw, które ze względu na swój model biznesowy nie wystawiają faktur z odroczonym terminem płatności i tym samym nie mogą korzystać z faktoringu. Można zaobserwować, że zapotrzebowanie na tego typu usługi się zwiększa. Udział pożyczek w obrocie PragmaGO systematycznie rośnie i w trzecim kwartale wyniósł 10 proc. (wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego kwartału). Udział produktów pożyczkowych w portfelu i przychodach jest jeszcze wyższy, z uwagi na ich dłuższy tenor niż w przypadku faktoringu. PragmaGO konsekwentnie stawia na rozwój rozwiązań IT i User Experience, co przekłada się na wygodę oraz dostępność pieniędzy dla klientów. To aspekty, których przedsiębiorcy nie znajdują w ofercie banków. Podczas gdy rynek bankowy w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw rośnie na poziomie zaledwie 7 proc., PragmaGO po 3 kwartałach odnotowała 61 proc. wzrostu obrotu.” – Uważa Tomasz Boduszek – Prezes Zarządu PragmaGO.

 

Od jednego komputera do spółki fintechowej

 

PragmaGO systematycznie inwestuje również w produkty oparte o model embeddedfinance i obecnie jest ich największym dostawcą na rynku B2B. Embedded financeto dystrybucja rozwiązań finansowych poprzez współpracę z partnerami. Partnerami PragmaGO mogą zostać przedsiębiorstwa z różnych branż, które chcą wprowadzić do biznesu usługi finansowe, dając swoim klientom i podwykonawcom dostęp do pieniędzy. Produkty takie jak płatności odroczone, finansowanie Merchant Cash Advance, czy e-skonto budują lojalność, przyspieszają transakcje i rozliczenia i wpływają na wzrost obrotów. Embedded finance wygenerowały w 3 kwartale 2022 obroty w wysokości 85.000.000 zł, osiągając wzrost na poziomie 58 proc. rok do roku.

 

PragmaGO (pragmago.pl) – (wcześniej Pragma Faktoring) funkcjonuje w branży finansowania małych i średnich przedsiębiorstw od 1996 r. Obecnie Spółka jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 25-letnim doświadczeniu we współpracy z Klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój PragmaGO wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGOTech. W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Enterprise Investors, wartość inwestycji wyniosła 75.000.000 zł. W 2022 roku kapitał własny spółki został podwyższony do 100.000.000 zł.

 

Centrum Informacji, /MAZ/ 19.11.2022