Ukryty potencjał pokolenia Power generation

Power Generation, czyli pokolenie osób w wieku 50+ aktywnych na rynku zawodowym, do 2050 r. może stanowić nawet połowę polskiego społeczeństwa. W takich państwach jak Republika Federalna Niemiec czy Królestwo Danii pracuje ponad 60 proc. osób w wieku 55-64 lat. W Rzeczpospolitej Polskiej, według Eurostatu, poziom aktywności zawodowej seniorów wynosi ponad 40 proc. Zdaniem ekspertów zwiększenie tej aktywności przyniosłoby Polsce wzrost Produktu Krajowego Brutto nawet o 66.000.000.000 dol. Jak to osiągnąć? Rozmawiali o tym eksperci podczas debaty „Power generation na rynku pracy” zorganizowanej w ramach „Konkursu Pracodawca Godny Zaufania”.

Jednym z elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2020 (polski plan gospodarczy przygotowany w 2016 pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego), jest demografia i rynek pracy. Dokument zakłada wspieranie i zwiększenie aktywności zawodowej osób po 50. roku życia m. in.: przez aktywne instrumenty rynku pracy, programy uzupełniania lub zmiany kwalifikacji, profilaktykę zdrowotną, elastyczne formy i sposoby świadczenia pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, zachęty do dłuższej aktywności na rynku pracy, a także rozwój kultury organizacji i środowiska pracy bardziej przyjaznych pracownikom starszym.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2019 r. pracowało 4.484.000 osób powyżej 50. roku życia, czyli co trzecia osoba powyżej 50-siątki była aktywna zawodowo, przy czym mężczyźni charakteryzowali się większą aktywnością zawodową niż kobiety. W porównaniu z 2018 rokiem liczba pracujących w tej grupie zmniejszyła się o 0,6 proc. Spadek wystąpił wśród pracujących kobiet, których ubyło 27.000., natomiast liczba pracujących mężczyzn pozostała na tym samym poziomie. W tym czasie wśród pracujących nadal przeważali mężczyźni (56,1 proc.).

„Badanie, przeprowadzone przez PwC, dotyczące kompetencji przyszłości, pokazało, że 80 proc. respondentów w grupie wiekowej powyżej 55. roku życia wyraża chęć do rozwoju kompetencji. Z drugiej strony wśród pracodawców często takim największym „blokerem”, który powoduje, że tych kompetencji nie chcą rozwijać i w efekcie zatrudnienie spada im wyższy jest wiek. Taki sposób myślenia jest błędny. Osoby powyżej 50. roku życia chcą się rozwijać i są gotowe na zmiany kompetencji.” – Przekonuje Katarzyna Komorowska – partner PwC.

Według ekspertów PwC, zwiększenie aktywności zawodowej pokolenia power generation do poziomu państw, będących liderami w tym obszarze, takich jak Nowa Zelandia, Izrael, Republika Islandii, przyniosłoby Rzeczpospolitej Polskiej, w długiej perspektywie, wzrost Produktu Krajowego Brutto nawet o 66.000.000.000 dol. Za aktywizacją zawodową najstarszych pracowników przemawiają więc nie tylko prognozy demograficzne, ale i faktyczne zyski finansowe.

„Stan aktywności polskiego społeczeństwa poprawia się z roku na rok. Jednak daleko jeszcze do tych modeli istniejących w Europie Zachodniej czy Północnej. W 2019 r. ponad połowa osób w wieku powyżej 55 lat nie była w ogóle aktywna fizycznie. Od lat obserwujemy niepokojący niezmienny trend, że wraz ze wzrostem wieku zmniejsza się aktywność fizyczna.” – Zwraca uwagę Wojciech Szwarc – członek zarządu Benefit Systems.

W zakresie aktywizacji zawodowej wiele do zrobienia mają także sami przedsiębiorcy. Jak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych przez panel badawczy Ariadna, które są częścią raportu Trust@Work, przygotowywanego przez Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”, 51 proc. osób powyżej 45 roku życia jest zadowolonych ze swojej pozycji zawodowej, a 60 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia swojego pracodawcę. Według 65 proc. ankietowanych z grupy wiekowej powyżej 45. roku życia, ich pracodawca zasługuje na tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania, a 53 proc. byłoby skłonnych polecić swoim znajomym podjęcie pracy w przedsiębiorstwie, dla którego pracuje. Zdaniem przedstawicieli „pokolenia mocy” o tym, czy dane przedsiębiorstwo może być nazwane „pracodawcą godnym zaufania” decydują przede wszystkim takie czynniki jak: brak opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń (25 proc.), dobre traktowanie pracownika (24 proc.), dobre zarobki (16 proc.) czy stabilność zatrudnienia (10 proc.). Premie, bezpieczeństwo pracy, dobry przełożony – wybrało jedynie 1 proc. ankietowanych. Aż 77 proc. pracowników z power generation twierdzi, że wspieranie przez pracodawców kursów językowych, szkoleń i podnoszenie kwalifikacji jest ważne i dobrze świadczy o pracodawcy. 77 proc. wskazało jako ważne dla nich jasno określoną ścieżkę kariery, 74 proc. elastyczny system pracy, a 72 proc. zapewnienie benefitów pozapłacowych.

„Osoby z pokolenia power generation chcą się rozwijać. Wiedzą, że nauka wyniesiona ze studiów 20-30 lat temu jest już niewystarczająca. Zmienił się kompletnie świat i trzeba tę wiedzę aktualizować. To są osoby, które chcą się dowiedzieć co się dzieje i bardzo mocno inwestują w siebie.” – Wyjaśnia Jolanta Bańczerowska – członek zarządu Żabka Polska. Pytana o to, jakie kompetencje przyszłości powinni rozwijać przedstawiciele power generation wymienia przede wszystkim nowe technologie, umiejętność orientowania się w świecie, czyli odpowiedniej weryfikacji tzw. szumu informacyjnego, znajomość języków obcych oraz umiejętność podejmowania decyzji.

W debacie „Power generation na rynku pracy” zorganizowanej w ramach „Konkursu Pracodawca Godny Zaufania” wzięli udział: Katarzyna Komorowska – partner PwC; Jolanta Bańczerowska – członek zarządu Żabka Polska, obszar strategii personalnej; Wirginia Szmyt (DJ Wika) – najstarsza DJ-ka w Polsce; dr Tomasz Baran – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna; Wojciech Szwarc – członek zarządu Benefit Systems. Partnerem debaty była Żabka Polska.

W skład Kapituły Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Uczestnikami są: Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Wyższa Szkołę Ekologii i Zarządzania oraz Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator społeczno-gospodarczego kongresu „Welconomy Forum in Toruń”). Partnerami merytorycznymi są Instytut Staszica i ogólnopolski panel badawczy „Ariadna”. Koordynatorem konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” jest agencja Impressarium.

 

Debata „Power Generation na rynku pracy” przygotowana przez organizatorów konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Odbyła się w czwartek 24 czerwca 2021 r. Z całym jej przebiegiem można się zapoznać na portalu społecznościowym facebook, pod linkiem: https://www.facebook.com/pracodawcagodnyzaufania/videos/261285435793234

Centrum Informacji /kam/ 28.06.2021