VIII Festiwal „Ślimakowe Rytmy”

 Galowy koncert finałowy VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy” pt. „Artyści pacjentom” zbiegł się w 2022 roku z ważnymi jubileuszami obchodzonymi w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

 

 

Lipiec to miesiąc wyjątkowy dla Światowego Centrum Słuchu i dla światowej otochirurgii. 16 lipca 1992 r. – 30 lat temu – prof. Henryk Skarżyński przeprowadził pierwszą w Polsce operację wszczepienia implantu ślimakowego, osobie dorosłej całkowicie niesłyszącej, dzień później taki implant otrzymało 5-letnie niesłyszące dziecko. W 1997 roku – 25 lat temu – Profesor rozpoczął pierwszy na świecie program zachowania przedoperacyjnych resztek słuchu przed wszczepieniem implantu ślimakowego, a 12 lipca 2002 r. – 20 lat temu – wykonał pierwszą na świecie operację wszczepienia implantu osobie z częściową głuchotą. Te przełomowe wydarzenia stały się powodem do świętowania.

Aby uczcić te przełomowe wydarzenia polskiej i światowej otochirurgii, zorganizowano wyjątkowy koncert z udziałem artystów, artystów-pacjentów i laureatów VIII edycji Festiwalu „Ślimakowe Rytmy” w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, który w drugiej części koncertu zatytułowanej „Kalejdoskop barw polskich” wystąpił jako gość specjalny.

„Bardzo się cieszę, że uczestniczę już po raz czwarty w tym wielkim wydarzeniu, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Ślimakowe Rytmy”. – Powiedziała dr Bogumiła Dziel-Wawrowska, doktorantka Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie, która podczas wydarzenia zaśpiewała arię pt. „Suknio, coś mnie tak ubrała” z „Hrabiny” Stanisława Moniuszki. – „To wielkie przeżycie dla pacjentów i dla zaproszonych gości. Zawsze wspólnie łączymy siły i przekazujemy widzom dobrą energię. Jest mi bardzo miło obserwować, jak ta dorastająca młodzież, czyli pacjenci-laureaci Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy”, się rozwijają. Z roku na rok ich wykonania są lepsze zarówno pod względem artystycznym i muzycznym. Myślę, że wynika to z większej pewności siebie, na scenie coraz bardziej się otwierają. Pozwalają im na to implanty słuchowe, dzięki którym wchodzą w świat dźwięków. Wszystko wskazuje na to, że kolejne edycje będą coraz ciekawsze i na coraz wyższym poziomie muzycznym.” – Uważa dr Bogumiła Dziel-Wawrowska, doktorantka Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie.

W imieniu wszystkich pacjentów Światowego Centrum Słuchu, którym prof. Henryk Skarżyński przywrócił słuch, pozwolił znaleźć się w świecie dźwięków, realizować swoje marzenia, pasje, także te muzyczne, podziękowania złożyła Anna Czupryn. Dziękowała za serce i trud włożone w pracę, w leczenie każdego pacjenta z osobna, indywidualne podejście i szukanie najlepszych rozwiązań. Dopełnieniem podziękowań było wspólne odśpiewanie Profesorowi „Sto lat”.

Centrum Informacji, /art/ 24.07.2022